Prislista övergångar

Betalning sker till VFF:s postgiro 7 94 10-7 eller bankgiro 5112-5383, enligt nedan. Försändelsen postas då betalning mottagits eller kvitto på inbetalningen kommit till oss via fax/mail. Skriv exempelvis "övergångsanmälan fotboll" och antal på avin. Ange namn och adress om handlingarna ska sändas till annan adress än föreningens officiella.

Avgiftsbelagda blanketter m.m.
Hämtpris Skickas normalt med vändande post efter betalning kommit in
Övergångsanmälan fotboll 400 kr 400 kr
Övergångsanmälan Express, fotboll 5 000 kr 5 000 kr
Kollektiv övergångsanmälan, fotboll 400 kr 400 kr
Ansökan om speltillstånd för utländsk spelare, fotboll 600 kr
600 kr
Ansökan om speltillstånd för utländsk spelare Express, fotboll 5 000 kr
5 000 kr
Övergångsanmälan futsal 200 kr
200 kr
Kollektiv övergångsanmälan futsal 200 kr 200 kr
Övergångsanmälan Express, futsal 3 500 kr
 3 500 kr
Ansökan om speltillstånd för utländsk spelare, futsal 400 kr
400 kr
Ansökan om speltillstånd för utländsk spelare Express, futsal 3 500 kr 3 500 kr