Prislista övrigt

Betalning sker till VFF:s plusgiro 7 94 10-7 eller bankgiro 5112-5383

Märk betalningen med "utskick".

Hämtpris Skickas med post
Utskick för västgötaföreningar 700 kr Betalas före utskicket
Utskick till föreningar och kontaktpersoner till ledare i lagen, annat distrikt och företag 1.500:- Betalas före utskicket