Viktigt om registrering av spelare

VFF får just nu många frågor kring registrering av spelare födda 2006 och senare.

Viktigt att informationen delges berörda lag och ledare i föreningen. Vi påpekar att registrering av spelare är ett föreningsansvar, detta ska inte läggas på enskilda lag.

Vi hänvisar till den Spelordningsinformation som sänds ut inför seriestarten i divisionsspelet och kompletterar nu enligt nedan.

Spelare födda 2006Den 1 april det år spelaren fyller 15 år, dvs är födda 2006, övergår hen från registrering "fotboll ungdom" till registrering "fotboll" vilket i praktiken innebär seniorregistrering.

Detta görs enklast senast den 31 mars genom att spelaren uppdateras från "fotboll ungdom" till "fotboll". Om detta inte görs försvinner spelarna från Fogis och man får registrera in sina aktiva spelare på nytt, nu som "fotboll".
Intyg från spelare och vårdnadshavare krävs för att föreningen ska registrera spelaren, oavsett som man uppdaterar eller nyregistrerar.

Det är viktigt att detta sker i god tid innan seriestart.

Ungdomsregistrering 10-14 år (födda 07-11)
Spelare som är 10-14 år registreras direkt av föreningarna i Fogis. För alla spelare yngre än licensålder (15 år) gäller oförändrade övergångsbestämmelser d.v.s. rätt att byta förening inför ny speltermin utan särskilt övergångsförfarande. Föreningen ska, innan ungdomsregistreringen sker, inhämta spelarens och dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget, som gäller t.o.m. det år spelaren fyller 14 år, ska förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.

Obs! Om spelaren lämnar föreningen ska han/hon strykas ur registret av föreningen varpå en eventuellt ny förening kan ungdomsregistrera spelaren. Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning.

Då man använder Fogis för att ta fram sin matchtrupp är det en förutsättning att spelarna finns registrerade.

Det ska tilläggas att ungdomsregistreringen inte är obligatorisk men den underlättar hanteringen av spelartrupp i Fogis.

Intyg med information finns under Dokument och blanketter, Gå till Tävling och Intyg om registrering och ungdomsregistrering.

Det ska tilläggas att ungdomsregistreringen är en förutsättning för att lagets trupp ska kunna registreras i Fogis, vilket är obligatoriskt i VFF:s divisionsspel för 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11.

Intyg med information finns under Dokument och blanketter, Gå till Tävling och Intyg om registrering och ungdomsregistrering.