Seriebeslut senast 19 mars

Västergötlands Fotbollförbunds tävlingskommitté har diskuterat seriespelet säsongen 2021 utifrån de riktlinjer och restriktioner som gäller för verksamheten. Senast den 19 mars räknar VFF med att ett beslut ska vara fattat.

Kommittén kommer att invänta ytterligare besked från Folkhälsomyndigheten och Svenska Fotbollförbundet men arbetar från och med nu med tre huvudalternativ för A-lagsserierna, damer division 3 och 4 samt herrar division 4, 5 och 6. Damer division 2 hanteras separat i samarbete med övriga distrikt i Götaland.

A-lagsserierna, damer och herrar
De planerade seriestarterna i april månad skjuts upp. Tre alternativ har tagits fram utifrån kommande riktlinjer och beslut tas i slutet av vecka 11.

1. Seriestart 1-2 maj
Detta alternativ har Svenska Fotbollförbundet fastställt för de lägre förbundsserierna, damer division 1 samt herrar division 2 och 3. Denna tidpunkt är nu den tidigaste för seriestart i västgötafotbollen. Matcher som planerats in 29-30 april i samma omgång kan förhoppningsvis spelas på dessa datum.
Det betyder att de två första spelomgångarna i damer division 3 samt herrar division 4 och 5 skjuts upp så att en omgång spelas omkring 7 juli och den andra efter sista ordinarie omgång, dvs 9-10 oktober. I damer division 4 samt herrar division 6 skjuts en omgång upp till oktober eftersom dessa serier startar en vecka senare än övriga.
Denna lösning innebär spel i dubbelserier med påföljande kvalspel mellan divisionerna.

2. Seriestart 15-16 maj
Här är tre-fem omgångar uppskjutna, beroende på vilken division man spelar i. En uppskjuten omgång spelas omkring 7 juli och tre omgångar efter ordinarie serieslut. Seriespelet förlängs till senast 23-24 oktober. Avvikelser kan förekomma i vissa av serierna.
I detta alternativ spelas inget kvalspel mellan divisionerna. Här prioriteras istället att serierna kan spelas som dubbelserier som är klara ungefär vid samma tidpunkt som sedvanligt kval.
Detta alternativ förutsätter att matcher i de avslutande omgångarna kan spelas på konstgräsplaner.

3. Seriestart 22-23 maj eller senare:
Med seriestart 22-23 maj eller senare kan inte dubbelserier genomföras. Enkelserier ersätter med avslutning samma helger som enligt ursprunglig planering.
Här skapas dock utrymme för ett ordinarie kvalspel med början 9-10 oktober.
Tre omgångar planeras att spelas före sommaruppehållet, resterande efter uppehållet.

VFF kommer inför det planerade beslutet att se över de olika serierna och divisionerna utifrån de tre alternativen ovan.

Utvecklingsserier, damer och herrar
Tävlingskommittén arbetar utifrån samma tre alternativ för seriestart och genomförande som i A-lagsserierna. Ett beslut kan fattas om att omgångar som eventuellt ställs in i början av serierna stryks ur programmet.

Ungdomsserierna
De flesta ungdomsserierna har seriestart 1-2 maj och ska förhoppningsvis inledas då. I övriga serier kan en omgång få skjutas upp.Ett beslut kan fattas om att omgångar som eventuellt ställs in i början av serierna stryks ur programmet.