Matchmiljön i fokus för Västergötlands FF

Inför spelåret 2020 startade Västergötlands Fotbollförbund ett arbete på temat MATCHMILJÖ 2020. En rad händelser av negativt slag inträffade under 2019 och skapade inte minst medial uppmärksamhet

Tanken inför 2020 var att arbeta för att få fotbollsfamiljen att dra åt samma håll och skapa en ökad förståelse för varandras roller – antingen man är spelare, ledare, domare eller publik.
-Den försenade säsongen gör givetvis att arbetet delvis fått stå tillbaka för andra viktiga saker men nu hoppas vi att fotbollen får genomföra sina tävlingar, med eller utan publik, säger Patricia Daoud, ledamot i VFF:s distriktsstyrelse och ordförande i arbetsgruppen MATCHMILJÖ 2020.
- Tyvärr kan vi konstatera att vi bara på två veckor nu i sommar har fått rapporter om tre matcher där domare angripits fysiskt eller verbalt och det ser vi förstås allvarligt på. Vi hoppas genom vårt arbete att minimera händelser av detta slag i och med ökad förståelse.
I arbetet har föreningarna i Västergötland bl.a. fått text till sina programblad, text som speaker läser upp och några tips för domarvärdar.
- Vi har också skapat ett dokument där spelare, ledare, domare och föreningar kan komma med snabba synpunkter på en match som nyss spelats. Det ska bli intressant att ta del av dessa positiva, negativa eller konstruktiva synpunkter, avslutar Patricia Daoud.

Dokument gällande MATCHMILJÖ 2020 finns här.