Matchmiljö 2021 och digitalt domarbesök

Västergötlands FF arbetar med temat MATCHMILJÖ 2021. Föreningarna fick information vid de seriemöten som hölls i februari inför säsongen i seniorfotbollen.
En av de viktiga aktiviteterna är domarbesöken i föreningarna. Mötena sker i digital form, är obligatoriska och ska genomföras i god tid före seriestart.

Föreningarna får tillgång till det material som VFF tagit fram för domarbesöken och vid lämpligt tillfälle senast den 18 april ska man ha haft ett internt möte för att ta del av budskapet. Det kan av kända skäl inte vara någon stor samling utan en mindre grupp deltar.

Vi vill att
lagkaptener,
sportgrupp/fotbollssektion,
tränare och ledare i seniorfotbollen,
de personer som kommer att vara domarvärdar,
representanter för ungdomsfotboll och styrelse
deltar i mötet och att föreningen sedan ger sina spelare informationen.

För de föreningar som har både dam- och herrfotboll kan mötet antingen genomföras gemensamt eller var för sig utifrån gällande restrktioner.
Ni väljer själva vilket datum ni vill ha MATCHMILJÖ-mötet, men vi ber er att omgående planera in dag och tid så att vi inte behöver påminna.
Senast dagen efter mötet mejlar ni in ett foto från mötet samt en lista över de som deltagit. När vi fått denna bekräftelse skickar vi över västar som domar- och matchvärdar använder vid matcherna. Västarna är kostnadsfria när ni haft MATCHMILJÖ-mötet. I annat fall faktureras västarna.

Återrapporten sänds till orjan.sonesson@svenskfotboll.se
Allt eftersom rapporterna kommer in prickar vi av föreningarna, samt sänder ut västarna.

Information om MATCHMILJÖ 2021 finns på VFF:s hemsida under Tävling/Matchmiljö 2021.