Information kring Planskötarutbildningar

På vår hemsida ligger det nu ute tre stycken intresseanmälningar till kommande säsongs planskötarutbildningar: Naturgräs Steg 1, Naturgräs Steg 2 samt Konstgräs Steg 1.

Ni hittar intresseanmälan här:
http://www.vastgotafotboll.org/utbildning/anmalan-on-line/?scr=course&fktype=1&fktype=2&fiid=365&fkkid=3&ffid=21&sorting=1

Observera att anmälan inte är bindande utan ett verktyg för oss att se över intresset inför kommande säsong. Vänligen inkom med svar senast 15/12-2020.

Naturgräs Steg 1

Steg 1-utbildningen omfattar följande: Marklära, uppbyggnad, reparation, renovering, val av grässorter, sådd, gödsling, vattning, klippning, vertikalskärning, luftning, dressning, samt upprättande av skötselplan.

Diplom och certifiering efter genomförd kurs ger deltagarna behörighet att deltaga i Planskötarutbildning Steg 2.

Naturgräs Steg 2

Steg 2-utbildningen omfattar en fördjupning i följande ämnen: Marklära, uppbyggnad, dränering, reparation, val av gräsart och sort, sådd, gödsling, bevattning, klippning, vertikalskärning, luftning, dressning, hybridgräs, upprättande av skötselplan m.m.
Krav att få deltaga är genomförd Steg 1-utbildning.

Konstgräs Steg 1

Utbildningen vänder sig till personal och intresserade inom föreningar och kommuner som vill veta mer om skötsel, drift, underhåll och anläggande av konstgräsplan.