Beslut om seriestart

Västergötlands Fotbollförbunds tävlingskommitté har den 19 mars fattat beslut om seriestart 2021. Beslutet förutsätter naturligtvis att riktlinjer och restriktioner så tillåter och kan ändras under tiden fram till nu planerat startdatum. Ytterligare två alternativ presenterades den 14 mars och finns i annan artikel på hemsidan. Dessa alternativ är fortfarande aktuella om nuvarande planering inte håller.

Damer division 3-4 och herrar division 4-6
Serierna startar helgen 1-2 maj, med tillägget att matcher 29-30 april som tillhör aktuell omgång också kan spelas enligt planering. Detta alternativ har Svenska Fotbollförbundet fastställt för de lägre förbundsserierna, damer division 1 samt herrar division 2 och 3.
De två första spelomgångarna i damer division 3 samt herrar division 4 och 5 skjuts upp så att omgång 1 spelas omkring 7 juli och omgång 2 efter sista ordinarie omgång, dvs 9-10 oktober. Avvikelser kan förekomma i vissa serier.
I damer division 4 spelas omgång 1 helgen 2-3 oktober och i herrar division 6 spelas omgång 1 helgen 9-10 oktober. Dessa serier startar en vecka senare än övriga.
Denna lösning innebär spel i dubbelserier med påföljande kvalspel mellan divisionerna.

VFF återkommer under vecka 12 med information till samtliga serier.

Beslut om division 2, damer, fattas gemensamt av Götalandsdistrikten och meddelas vecka 12.

Utvecklingsserier, damer och herrar
Serierna startar helgen 1-2 maj. Vissa serier har planerad seriestart sista veckan i april. I dessa serier skjuts omgång 1 upp.

VFF återkommer under vecka 12 med information till samtliga serier.

Ungdomsserierna
De flesta ungdomsserierna har seriestart 1-2 maj och planeras att inledas då. Vissa serier har planerad seriestart sista veckan i april. I dessa serier skjuts omgång 1 upp.

VFF återkommer under vecka 12 med information till samtliga serier.