Riktlinjer med anledning av covid-19 (5 mars)

Under förra veckan beslutade Folkhälsomyndigheten att skärpa de allmänna råden för idrotten. Från och med 1 mars får inga andra än yrkesverksamma fotbollslag och spelare spela tränings- och tävlingsmatcher. Därmed ska inga matcher spelas för barn och ungdomar tills myndigheterna anser att smittläget har förbättrats.

Sent i går eftermiddag meddelade regeringen att de beslutat att fortsatt uppmana kommuner och regioner att hålla verksamhet som inte är nödvändig, och som inte regleras av begränsningsförordningen, stängd. Uppmaningen bedöms behöva gälla åtminstone till den 21 mars. Detta innebär inga träningsmatcher innan den 22 mars.

På grund av smittläget har Folkhälsomyndigheten och regeringen valt att häva undantaget att barn födda 2005 eller senare att få spela enstaka matcher.

Från och med 1 mars får endast yrkesidrottslag* spela tränings- samt tävlingsmatcher. Nya i kategorin yrkesidrottslag är lagen i U21 Allsvenskan och undantas därmed förbudet att spela matcher.

Covid-19 information 26 feb

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade igår utökade restriktioner med anledning av den ökande smittspridningen i samhället. För fotbollens del innebär detta att möjligheten för unga födda 2005 och senare att spela enstaka matcher försvinner.

De nya restriktionerna gäller från och med måndagen den 1 mars. Folkhälsomyndigheten meddelade också att man arbetar med att skärpa reglerna för idrotten – alltså utöver de nu meddelade förändringarna för barn födda 2005 och tidigare. Vad detta kan innebära är ännu inte klart.

Covid-19 information

Utifrån gällande riktlinjer pga Corona samt diskussioner mellan distrikten och Svenska Fotbollförbundet meddelar Västergötlands FF följande för perioden t.o.m. den 7 mars.

Det digitala distriktsmötet är genomfört

För första gången har Västergötlands Fotbollförbund genomfört ett digitalt distriktsmöte. Runt om i distriktet deltog 63 av de 239 föreningarna i mötet, som hölls samman från kansliet i Skövde.

Som mötesordförande fungerade Bert Andersson, Göteborg, ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse och ordförande i den projektgrupp som sedan två år tillbaka arbetar på temat "Ökad samverkan distrikt och förbund". Bert Andersson avslutade mötet med en information om det pågående projektet där en viktig del är hur framtidens distriktsindelning ska se ut och hur resurserna kan omfördelas till förmån för föreningarna.

Målet är nu att Svenska Fotbollförbundets årsmöte 2022 kan fatta ett beslut om den ny organisationen. Innan dess sker en omfattande informationsinsats i distrikt och föreningar.
-Huvudförslaget i dag är att 24 distrikt skulle bli 8 och att Västergötland, Dalsland, Bohuslän och Göteborg skulle bilda ett av de nya distrikten, berättade Bert Andersson, som dock var noga med att mycket ännu återstår att reda ut innan ett färdigt förslag finns.
-Förhoppningen är att resurser kan omfördelas från administration till ren fotbollsverksamhet, fortsatte Bert Andersson.
Frågor ställdes kring hur föreningarna får mer information kring projektet:
-Vi planerar en omfattande informationsinsats under hösten 2021, svarade VFF:s ordförande Magnus Gunnarsson.
Distriktsmötet avverkades snabbare än vanligt, mycket av den anledningen av inga utmärkelser delades ut till föreningsledare. Detta är uppskjutet till 2022. Kronängs IF har utsetts till Årets barn- och ungdomsförening 2020 och kommer att uppvaktas så snart det blir möjligt.
Magnus Gunnarsson, Skövde valdes till sitt tredje år som ordförande för VFF. Ledamöterna Viktoria Haraldson, Grimsås, Lars Stensson, Kinna, Patricia Daoud, Lilla Edet och Jan Wigholm fick förnyat förtroende i styrelsen för två år framåt. I styrelsen ingår också Marcus Ahlberg, Vara, Annette Svensson, Lidköping och Lena Brunnsåker, Horred vilka valdes på två år 2020.
Den nyinrättade disciplinnämnden valdes för första gången. Ordförande blir Lennart Åhlander, Lidköping och ledamöter Andreas Ekberg, Carina Andersson, Ubbhult, Nils-Gunnar Svantesson, Vårgårda och Jessica Sandberg, Herrljunga.

Kvinnligt nätverk- mikroseminarium

Nu på torsdag 18/2 kl 20-21 bjuder vi in till det första mikroseminariet i Kvinnligt nätverk Västergötland. Fokus är "Hur organiserar vi oss kring laget" där frågan diskuteras helt förutsättningslöst grundat i erfarenheter och vad SvFFs spelarutbildningsplan säger.
Tanken är att bjuda in till fler mikroseminarier med olika teman under våren!

Alla kvinnor inom Västergötland är välkomna att delta. Mer information och länk till seminariet ligger i gruppen VFF Kvinnligt nätverk på facebook. Gå till grupp>>

Digitalt VFF-årsmöte

Västergötlands Fotbollförbund håller för första gången ett digitalt distriktsmöte lördagen den 20 februari. Ett 70-tal föreningar av distriktets totalt 239 beräknas delta i mötet och det är en liknande siffra som 2020. Att mötet hålls digitalt ser inte ut att ha påverkat antalet föreningar.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter