Fortbildningar

VFF har förutom utbildningar i den ordinarie utbildningsstegen en hel del speciella fortbildningar.

Exempel på fortbildningar är:

Tränarträffar i samband med allsvenska matcher och landskamper

Tränarresor/Studieresor

Knäkontroll

Handledarutbildningar för att bli kursinstruktör

Tränarsymposium (Nordens största)

Du hittar alla utbildningar här

VFF:s olika fortbildningar finns här, både för ledare och spelare.
Vid ev frågor kontakta VFF:s utbildningsledare Mikael Lindgren 010 - 476 41 62 eller e-post: mikael.l@vastgotafotboll.org