VFF Representantskap 2017, 2017-12-07 kl. 18:30 t.o.m. 2017-12-07 kl. 21:30

Utbildning
VFF Representantskap
Plats
Kulturen , Vårgårda
Arrangör
Västergötlands Fotbollförbund
Startdatum
2017-12-07 kl. 18:30
Slutdatum
2017-12-07 kl. 21:30
Antal platser
300 (137 lediga)
Utbildningsansvarig
Johan Gustavsson, johan.g@vastgotafotboll.org
Sista anmälningsdag
2017-11-30
Beskrivning

Inbjudan till Representantskap 2017

Västergötlands Fotbollförbunds föreningar inbjudes härmed till
2017 års Representantskap.
Representantskapet behandlar tävlingsfrågor inför kommande spelår såsom tävlingsbestämmelser och seriesammansättning.
I Västergötlands FF:s stadgar, kap 3 (se hemsidan) behandlas Representantskapets uppgifter och funktion.

I 2 § beskrivs val av ledamöter och andra frågor om ledamotskapet enligt följande:
Föreningarnas ledamöter i representantskapet utses på följande sätt: Föreningsårsmöte väljer en ledamot med ersättare. Båda ska vara ledamöter i föreningsstyrelsen eller i fotbollssektionen vad gäller flersektionsförening. Vid förhinder för ledamoten inträder ersättaren. Är också ersättaren förhindrad, får föreningsstyrelsen utse en annan ersättare. Ledamot i SDF:s styrelse är inte valbar i en förening som ledamot eller ersättare i representantskapet. Ledamot får inte företräda mer än en förening. Varje förening anmäler till SDF före den 1 september föreningens ledamot med ersättare till representantskapet. Fram till anmälan är föregående års ledamot föreningens representantskapsledamot. Föreningens ledamot i representantskapet förnyas inte automatiskt utan anmälan ska ske före den 1 september varje år. Då en förening inte har anmält ledamot före den 1 september har föreningen ingen rösträtt på representantskapet.

Representantskapet väljs för tiden 1 september 2017 – 31 augusti 2018. Anmälda ledamöter presenteras löpande på vår hemsida.
Separat kallelse utsändes personligen till anmälda ordinarie ledamöter cirka tre veckor före representantskapsmötet.

Motioner som skall behandlas på representantskapet skall ha inkommit senast den 1 sep.

Anmälan görs i FOGIS eller via denna länk http://www.vastgotafotboll.org/utbildning/anmalan-on-line/?scr=course&fktype=1&fiid=365&fkkid=3&ffid=21&sorting=1

Anmälan av suppleant sker vid samma tillfälle men kan kompletteras senare genom att ringa till kansliet. Anmälan skall vara gjord senast 1 sep.
2017 års ordinarie representantskapsmöte hålls i Kulturen, Vårgårda torsdagen den 7 december kl. 18.30.

VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND