Ledar- och spelarlyftet

Läs även om spelarutbildningsmatrisen - klicka på länken till vänster i menyn.

Mål och syfte

Ledare- och spelarlyftet riktar sig till spelare och tränare i ungdomslag som spelar 9- och 11-mannafotboll i Västergötland.

Målet är att de spelare som ligger i nivåerna under de som väljs till distriktslag, ska få mer och bättre träning och därmed en större chans att utvecklas efter sina förutsättningar samt att intresset ökar så de spelar fotboll längre.

Spelarlyftet vill ge fler chansen att i lugn och ro utvecklas till bra fotbollsspelare, oavsett vilken klubb man tillhör.

VFF tror på ett kunskapslyft för spelare och tränare, där ett stort urval är nyckeln.

En konsekvent satsning på utbildning av ungdomstränare vilket innebär att föreningen satsar fullt ut på att ungdomstränarna genomför tränarutbildningen.
Samarbete inom klubben och mellan klubbar stärks för att erbjuda kvalitativ träning för alla talangfulla ungdomar genom extra träningar så att spelarna har möjlighet att vara kvar i sin förening längre.
Regionala talangträningar och fortbildningar för tränare erbjuds av distriktet.

Ledar- och spelarlyftets mål
- Samtliga spelare i åldern 13 - 14 år skall erbjudas träning i föreningen tre gånger i veckan
- Samtliga spelare i åldern 15 - 18 år skall erbjudas träning i föreningen fyra gånger i veckan
- Samtliga ledare som leder övningar skall genomgå Avspark
- Samtliga huvudtränare för 9-och 11-mannalag upp till 14 år skall genomgå Bas 1
- Samtliga huvudtränare för lagen i åldrarna 15 till 18 år skall genomgå Bas 2

Spelarutbildningsmatrisen - här finns mer information om hur ni kan utnyttja den laglicens i S2S som ingår.

De föreningar som ännu inte kommit igång med S2S startar med att utse en administratör i sin förening och kontaktar därefter S2S genom att maila support@s2s.net och där få ytterligare instruktioner.

Ledar- och spelarlyftet finansieras via Idrottslyftet.Storleken på bidraget beror på hur många 9- och 11-mannalag som deltagit i seriespel. Beräkningen görs på hur många lag föreningen hade registrerade i Fogis föregående år.
Om två eller tre föreningar har lag tillsammans (kombinerade lag) så räknas den förening som har laget registrerat i Fogis som ansvarig.

Vad får man?
När man ansöker om Idrottslyftet får man:
* Medlemskap i Ledar- och spelarlyftet
* Fritt deltagande för de spelare som är uttagna till zonens LVT-träningar. (se Ekonomi i samband med Spelarutbildningsverksamheten)
* Fritt deltagande i Fortbildning för tränare vid talangträningar/distriktslagssamlingar där det erbjuds.
* Erforderligt antal fria S2S-laglicenser under ett år.