Jämställd Fotboll

Sedan 2019 jobbar Västergötlands Fotbollförbund intensivt med att skapa en än mer jämställd fotboll.

Syftet är att jämna ut de skillnader som finns mellan pojk- och flickfotbollen.
Projektet prioriterar i första hand:

1. Riktade utbildningsinsatser för ledare och tränare inom flickfotbollen.

2. Skapa föreningsöverskridna spelarutbildningsaktiviteter i syfte att motivera de mest
intresserade flickorna för extra träning.

3. Involvera "toppföreningarna" att utveckla sitt arbete med att ta ansvar för
fotbollsutvecklingen i sitt näroråde.

Se mer i denna presentation

Vid frågor kontakta Ingrid Lundkvist, 0702  37 82 80