Ledare- och Spelarutbildning 2019 - Flickor födda 2004

Det är vi som är ansvariga Fotbollsutvecklare för flickor födda födda 2004.


Oskar Wetterling
Vänersborg
0703 - 98 76 34
e-post

Ingrid Lundkvist
Borås
0702 - 37 82 80
e-post

Planering 2019 (Alla samlingar är öppna)

7 maj

Öppna kvällsträningar (F 03 & 04)
Anmälan öppen

Borås
Trollhättan

3 juni

Öppna kvällsträningar (F 03 & 04)

Borås
Trollhättan

4-6 Juli

Västgötalägret (Öppet läger)

Ulricehamn

5 augusti

Öppna kvällsträningar (F03 & 04)

Borås
Trollhättan

2 september

Öppna kvällsträningar (P 03 & 04)

Borås
Trollhättan

3 oktober

Öppna kvällsträningar (F 03 & 04)

Vårgårda

10 oktober

Öppna kvällsträningar (F 03 & 04)

Vara

17 oktober

Öppna kvällsträningar (F 03 & 04)

Vårgårda

24 oktober

Öppna kvällsträningar (F 03 & 04)

Vara