VFF:s Spelarutbildning

Vi strävar efter att bygga vår nya verksamhet utifrån SvFF tränarutbildning och spelarutbildning samt RF:s riktlinjer där barnrättsperspektivet står i fokus.

Verksamheten vilar på forskningsbaserad grund så att alla spelare som deltar i verksamheten ska känna tillhörighet, trygghet och delaktighet. Det ökar även den inre motivationen och självkänslan.

VFF vill bedriva en inkluderande verksamhet, en verksamhet där individer ska få möjlighet att stimuleras, utvecklas och utbildas utifrån sin egen drivkraft

Här finns mer information om bakgrunden till VFF:s spelarutbildning

VFF:s spelarutbildning ska vara en selekteringsfri miljö från 6-19 år. En pedagogisk verksamhet som sätter fokus på utbildning och utveckling.

Oavsett om selektering sker i en förening, zonlag, stadslag, distriktslag eller landslag, så kommer en negativa effekt på självkänslan att påverka barnet då det blir bortvalt.
Selekteringen sker också vid en tidpunkt i livet där våra barn är som mest känslig för att bli exkluderade, barnet har svårt att se skillnad på person och prestation. I det traditionella systemet för distriktslag så sker det många selektionsled under resans gång.

Här finns mer information om hur VFF arrangerar spelarutbildning

Vi kommer samtidigt driva frågan i svensk fotboll att göra en total översyn på strukturen över rekrytering av spelare till ungdomslandslagen och verka för att antalet selektionsled minskar avsevärt mot dagens system.