Är du intresserad av att bli Fotbollsutvecklare?

Många föreningar vill ha hjälp i sin verksamhet med en Fotbollsutvecklare.
Därför behöver vi ha fler! Kanske passar detta uppdrag dig?

Uppdraget innebär:
Uppsökande verksamhet till föreningar. Marknadsföra, informera och starta upp aktiviteter i enlighet VFF:s verksamhets/utbildningsplan och medverka på västgötaläger.
I uppdragets natur ligger att:
Hålla sig uppdaterad med föreningsverksamheten i sitt närområde.Bilda dig en uppfattning om vilka behov som finns i dina tilldelade föreningar. Tillgänglig för konsultation för föreningar, ungdomsledare och tränare.

Vanliga uppdrag är i föreningarna är:
Informationsträffar
Inspiratationsträningar
Tematräningar
Mentorskap
Tränarutbildning

Se mer här på verksamhet våra Fotbollsutvecklare haft under 2016 och 2017

Omfattning:
Du bestämmer själv hur många klubbar du kan ta ansvar för, men det är viktigt att du klarar att fullfölja det antalet som blir överenskommet. Du kan självklart ha föreningsuppdrag, parallellt med uppdraget som Fotbollsutvecklare. Uppdraget är arvoderat.

Kvalifikationer:
Minst genomgången Bas 1 eller C-diplom för ungdomstränare.

Läs mer här om att vara Fotbollsutvecklare

Här finns information om arvodering för Fotbollsutvecklare

Intresseanmälan:
Kontakta Mikael Lindgren om du är intresserad av uppdraget eller har frågor.T
fn nr 0703 15 93 02, mikael.l@vastgotafotboll.org