Valberedning

Ordförande: S��ren Karlström
Hökvägen 19
541 54 Skövde
0500 - 41 68 29 bost
010-476 41 18
0705-76 44 07
sorkarswe@icloud.com

Vice. ordf. Annika Ebenholm
Bergkullevägen 253
461 66 Trollhättan
0706-63 77 75
samlamera@hotmail.com

Sören Karlström

Elin Andersson
Mellby Berg 7
531 96 Lidköping
0510-54 00 65 bost
0706-03 64 00
elin_a@hotmail.com

Elin Andersson

Börje Björkqvist
Prästängsvägen 1, Långared
441 91 Alingsås
0322-701 52 bost
0752-41 80 11 arb
0706-65 01 52
bjorkqvist@telia.com
borje.bjorkqvist@jvg.alingsas.beijerbygg.se

Håkan Robertsson
Sveagatan 7
534 31 Vara
0512-125 20 bost
0730-28 82 77
Haro02@glocalnet.net

Börje Björkqvist

Håkan Robertsson

Thomas Nolegård
Skolgatan 11
544 30 Hjo
0503-102 50 bost
0504-129 16 arb
0705-12 91 87
thomas@tibroskog.se

Lena Brunnsåker
Hökhult Toftaberg
519 90 Horred
0320-804 25 bost0702-55 48 17
lena.brunnsaker@gmail.com

Thomas Nolegård

Lena Brunnsåker

Ingrid Lundqvist
Sigynsgatan 9 lgh 1002
504 47 Borås
0702-37 82 80
ingrid_lundkvist@hotmail.com