Representantskap

Inbjudan till Representantskap 2018

Visa bildspel

Västergötlands Fotbollförbunds föreningar inbjudes härmed till 2018 års Representantskap.

Representantskapet behandlar tävlingsfrågor inför kommande spelår såsom tävlingsbestämmelser och seriesammansättning.
I Västergötlands FF:s stadgar, 3 kap (se hemsidan) behandlas Representantskapets uppgifter och funktion.

I 2 § beskrivs val av ledamöter och andra frågor om ledamotskapet enligt följande:
Föreningarnas ledamöter i representantskapet utses på följande sätt:

Föreningsårsmöte väljer en ledamot med suppleant. Båda ska vara ledamöter i föreningsstyrelsen eller i fotbollssektionen vad gäller flersektionsförening. Vid förhinder för ledamoten inträder suppleanten.

Är också suppleanten förhindrad, får föreningsstyrelsen utse en ersättare. Ledamot i SDF:s styrelse är inte valbar i en förening som ledamot eller suppleant i representantskapet.
Varje förening anmäler till SDF före den 15 september föreningens ledamot med suppleant till representantskapet. Fram till anmälan är föregående års ledamot föreningens representantskapsledamot. Föreningens ledamot i representantskapet förnyas inte automatiskt utan anmälan ska ske före den 15 september varje år. Då en förening inte har anmält ledamot före den 15 september har föreningen ingen rösträtt på representantskapet.
Representantskapet väljs för tiden 15 september 2018 – 14 september augusti 2019.
Anmälda ledamöter presenteras löpande på vår hemsida.
Separat kallelse utsändes personligen till anmälda ordinarie ledamöter cirka tre veckor före representantskapsmötet.

Om suppleant medföljer till mötet måste detta anmälas särskilt. Detta görs via mail till vastgotafotboll@vastgotafotboll.org

Information kommer i den ordinarie kallelsen.

2018 års ordinarie representantskapsmöte hålls i Kulturen, Vårgårda torsdagen den 6 december kl. 18.30.

VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND

Anmälan- On-Line

Anmälda per den 180916 Anmälningar som tillkommer hädanefter får deltaga på mötet men utan rösträtt

HÄR NEDAN FINNER NI SAMTLIGA HANDLINGAR INFÖR REPRESENTANTSKAPET

Föredragningslista

Bilaga 1- Föreningar med rösträtt

Bilaga 2 - Skepplanda BTK motion

Bilaga 3- Töreboda IK motion

Bilaga 4- Valtorps IF motion

Bilaga 5- IFK Trollhättan motion

Bilaga 6- Marietads BOIS FF motion

Bilaga 7- Förslag till TB 2019

Bilaga 8- Förslag till seriesammansättning 2019

Reviderat förslag damer division 3 2019. Svenljunga IK utgår, Jung-Kvänum 10 IF från division 4 ersätter.