Representantskap

Visa bildspel

2017

Anmälan- On-Line

Anmälda Representantskapet 2017 ( per den 10 sep)

Handlingar utskickade till föreningar och representantskapsledamöter den 7 nov

2016

Protokoll från Representantskapsmötet 2016

Referat från Representantskapsmötet 2016

Inbjudan och anmälan till 2016 års Representantskapsmöte den 23 november

Anmälda till Representantskapsmötet (2016.11.23)

Inför Representantskapsmötet 2016:

Kallelse

Föredragningslista

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Förslag till Tävlingsbestämmelser 2017 ( Bilaga 5)

Yttrande från Gullspångs IF över förslag till Tävlingsbestämmelser

Serieförslag inför representantskapet finns här ( Bilaga 6)

Yttranden över förslaget till seriesammansättning division 3 damer och division 4-6 herrar, 2016.11.16. Yttranden föreligger från Ardala GoIF, division 5 herrar och IF Knallen, division 6 herrar.
Distriktsstyrelsen föreslår att representantskapt beslutar enligt ursprungligt förslag för division 5 herrar.
Distriktsstyrelsen föreslår att IF Knallens förslag blir huvudförslag för division 6 herrar.

Ny information inför representantskapet:
Bergdalens IK i division 6
Bergdalens IK ansökte i oktober hos VFF:s tävlingskommitté (DTK) om att få återinträda i division 6 efter att laget dragit sig ur division 5 inför 2016. Tävlingskommittén var positivt till ansökan och placerade in Bergdalen i division 6-förslaget. Att Bergdalen fått ja av distriktsstyrelsen, som framgår av informationen om serieförslaget, stämmer inte utan frågan avgörs slutligt av representantskapet.
I förslaget till TB 2017 finns ett förslag om att en förening som haft ett uppehåll på högst tre säsonger med representationslaget i mån av plats ska placeras i division 6 vid återstart. Ett beslut i enlighet med förslaget vid ärende nr 6 (Fastställande av Tävlings-bestämmelserna) ger möjlighet att i ärende nr 7 (seriesammansättningen) placera Bergdalens IK i division 6.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015

Referat från Representantskapsmötet 2015

Kallelse med bilagor till Representantskapsmötet 23 november 2015

Representantskapet behandlar frågor som rör tävlingsverksamheten. Läs mer i VFF:s stadgar, § 17.
Förening väljer ordinarie ledamot och suppleant för denne på respektive förenings årsmöte. Namn på ledamot och suppleant i representantskapet skall anmälas till kansliet senast 1 september varje år. Det är också sista dagen för föreningen att lämna motioner.
Förening som inte anmält ledamot eller suppleant senast den 1 september 2015 har ej rösträtt på representantskapsmöte som hålls den 23 november 2015 på Kulturen i Vårgårda kl. 18.30. Inbjudan och anmälan till 2015 års Representantskapsmöte. Fyll i och skriv ut anmälan och faxa, maila eller sänd till VFF, box 383, 541 38 Skövde. Fax nr 010-476 41 01, mail helene.j@vastgotafotboll.org
Hitta dit: Länk till karta
Vid representantskapsmötet har föreningen en plats. Till representantskapsmötet kallas föreningens ordinarie ledamot i representantskapet.

Ovan finner ni kallelse, handlingar och bilagor som sändes ut till föreningarnas representantskapsledamöter 2015.10.29. Förslaget till Tävlingsbestämmelser (TB) 2016 har genomgått förändringar beträffande TBU (ungdom) och därför presenteras ett justerat TB-förslag nedan.

TB-förslaget har ändrats vad gäller antalet avbytare i 9- och 7-mannafotbollen. Föreslaget är nu att det ska vara fritt antal avbytare. Se även yttrande från förening. Det justerade TB-förslaget finns här.

Förslaget till seriesammansättning inför 2016, daterat 2015.10.29, finns under Tävling/Serier. Detta förslag kommer dock att revideras och publiceras 2015.11.19.

Yttranden inför representantskapet 2015

Yttrande på serieförslag Föreningars yttranden över VFF:s serieförslag från 2015.10.29

Yttrande på motion IK Gauthiod Föreningars yttrande över IK Gauthiods motion om U-lag i division 3 damer

Yttrande på TB Föreningars yttrande över förslaget till Tävlingsbestämmelser 2016

Anmälda föreningar till 2015 års Representantskapsmöte. Listan uppdateras t.o.m 2015.11.23. Kontrollera att din förening har rätt namn och rätt antal personer i listan.

--------------------------------------------------------------------------------------