Personal

Välkommen till Idrottens Hus, Gustav Adolfs gata 49, 541 45 i Skövde.
Postadress: Box 383, 541 28 Skövde
Tfn nr 0500-401110 (val 1-7 kan göras, se nedan)

Postgiro: 794 10-7
Bankgiro: 5112-5383

Idrottens hus

Johan Gustavsson
Kanslichef
0500 40 11 10, välj 1, mobilnr 070-247 72 16
johan.g@vastgotafotboll.org
Johan Gustavsson
Mats Karlén
Tävlingsfrågor
0500 40 11 10, välj 2, mobilnr 070-976 41 56
mats.k@vastgotafotboll.org
Mats Karlén

Niclas Krantz
Domarutveckling
0500 40 11 04, välj 4
niclas.k@vastgotafotboll.org


Mikael Lindgren
Utbildningsansvarig, spelar- tränarutbildning, föreningsutveckling
0500 40 11 10, välj 5, mobilnr 0703-15 93 02
mikael.l@vastgotafotboll.org
Mikael Lindgren
Helena Johansson (sjukskriven 50%)
Ekonomi, administration, Idrottslyftet
0500 40 11 10, välj 6, mobilnr 0706-98 05 36
helena.j@vastgotafotboll.org
Heléne Johansson

Annelie Henningsson
Ekonomi, datasupport, Fogisärenden
0500 40 11 10, välj 6 el 7
annelie.h@vastgotafotboll.org

Annelie Henningsson
P-O Carlsson
Tävling ungdomsfotboll
0500 40 11 10, välj 3, mobilnr 0725-23 31 84
p-o@vastgotafotboll.org
P-O Carlsson

Ulrik Hedfjärd
Domarutveckling och anläggningsfrågor
0500 40 11 10, välj 4, mobilnr 0702-36 71 25
ulrik.h@vastgotafotboll.org

Ulrik Hedfjärd

Lisa Larsson
Spelarutbildning, lägerverksamhet, föreningsutveckling, Fotbollsskolan
0500 40 11 10, välj 5, mobilnr 0703-97 70 01
lisa@vastgotafotboll.org

Lisa Larsson

Ingrid Lundkvist
Spelarutbildare (SU), projekt Jämställd Fotboll
mobilnr 0702 37 82 80
ingrid.l@vastgotafotboll.org

Örjan Sonesson
Ekonomi-, administration
orjan.s@vastgotafotboll.org

Fredrik Isacson
Domarutveckling
0500 40 11 10, välj 4, mobilnr 076-641 97 39 
fredrik@vastgotafotboll.org