Fakta om VFF

Fakta om Västergötlands Fotbollförbund

Bildades år: 1918, elva föreningar deltog vid bildandet i Falköping.

Antal medlemsföreningar: 252

Aktiva spelare: 2014 var 30.836 registrerade aktiva spelare för någon av västgötafotbollens föreningar, 8.352 kvinnor och 22.484 män. Därutöver kommer ett stort antal ungdomar upp till 14 år ca. 10.500.

Huvudmål: "Att organisera en föreningsverksamhet så att var och en som vill spela fotboll kan göra det under ordnade förhållanden samt enligt gällande regler och bestämmelser."
Organisation: Distriktsmötet, där alla föreningar har rösträtt, är västgötafotbollens högsta beslutande organ och väljer årligen ledamöter till distriktsstyrelsen, som består av åtta personer. Under styrelsen finns två kommittéer samt ett antal utskott med förtroendevalda med god förankring i föreningslivet. Representantskapet är ett viktigt möte där beslut tas i första hand i tävlingsfrågor.

Ordförande: Ordförande i VFF är sedan 2019 Magnus Gunnarsson, Skövde.

Kansli: Kansliet är beläget i Skövde med elva anställda. Johan Gustavsson är kanslichef.

Tfn nr: 0500 40 11 10 val 1-7