Förbundsinfo

Lite fakta om kansliet

Idrottens hus

Postadress: Box 383 541 28 Skövde
Besöksadress: Gustav Adolfs gata 49, 541 45 Skövde

Plusgiro: 7 94 10 -7 
Bank: Nordea

Telefontider: 8-9.30, 10-12, 13-16
Telefon: Direktval 0500-40 11 10, (val 1-7)

Telefax: 010-476 41 01
Organisationsnummer: 866600 - 3515
Semesterperiod: Veckorna 28-31

E-mailadress: vastgotafotboll@vastgotafotboll.org eller direktval (se personal)