Seriespel och DM - Barn och Ungdom

Samlad Information om Seriespel och DM för Barn och Ungdomar i Västergötland
Information och inbjudan kommer ut efter att VFF genomfört Representantskapet den 10 december. Scrolla ner en liten bit för att se Serieförslag och Åldersstrukturer

Anmälan till 2021 år Divisionsspel ska vara gjord både i Fogis (laganmälan) och så ska respektive förening göra en Föreningsanmälan (sammanställning på antalet lag i spelformerna via länk nedan). För att anmälan ska vara komplett!

Anmälan ska vara gjord senast Länk (se nedan)
21 februari - 7 mot 7 (10 - 12 år) Föreningsanmälan 7:7
7 mars - 5 mot 5 (8 och 9 år) Föreningsanmälan 5:5
Följande föreningsbrev gick ut till alla våra föreningar den X december via mail till föreningens officiella mailadress samt till den som var ansvarig (ungdoms-/fotbollsansvarig) för föreningsanmälan 2020. Med hänvisning till nedanstående dokument
  • Spelformsutbildningarna kommer under 2021 att genomföras digitalt under mars och april i alla spelformer. Inbjudan kommer att sänds ut isamband med att anmälan till respektive spelform är gjord. Men ni kan redan nu se preliminära datum i föreningsbrevet.
Serieförslag och Åldersstruktur i Spelformen 11 mot 11 och 9 mot 9
Flickor Pojkar
Serieförslag Div 1-3 Fastställda Serieförslag Div 1 Fastställda
Serieförslag Div 2-5 Fastställda
Åldersstruktur Div 1 Åldersstruktur Div 1
Åldersstruktur Div 2 Åldersstruktur Div 2
Åldersstruktur Div 3 Åldersstruktur Div 4
Åldersstruktur Div 5
Serieförslag Div 4-5 Förslag 2 Serieförslag Div 6-8 Förslag 2
Åldersstruktur Div 4 Åldersstruktur Div 6
Åldersstruktur Div 5 Åldersstruktur Div 7
Åldersstruktur Div 8

Foldrarna "Nationella spelformer ..." mm.
Här finns en Presentation av Nya Nationella Spelformer som det beslutades om på SvFF representantskap den 1 december 2017 skall gälla fullt ut från och med 2019.

PS! VFF kommer även 2020 spela med 7 mot 7 mål i spelformen 9 mot 9 även på rekommenderad ålder 14 år fram tills nya målstorleken är införskaffad ute hos föreningar/kommuner.

Domareutbildning - När det gäller 11 mot 11 & 9 mot 9 så arrangerar VFF dessa Ungdomsdomarutbildningar regionalt ("kommunvis") med hjälp av domarinstruktörer.
När det gäller 7 mot 7 & 5 mot 5 så kommer föreningarna kunna genomföra dessa lokalt/själva utifrån Nya Spelregler Barn och Ungdomsfotboll med hjälp av ett handledningsmaterial. Materialet beställer ni genom SISU idrottsböcker.

Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom (TBU) 2021 (läggs upp efter VFFs Repskap)

Fogis Manualer isamband med Laganmälan
Manual till Anmälan av Barn & Ungdomslag till Västergötland
Manual till Ändra/Lägg - eller Uppdatera kontaktperson på anmält lag

9 mot 9 i en 11 mot 11 serie
När det gäller föreningar som måste spela 9 mot 9 i en 11 mot 11 serie. Dvs i serier Pojkar division 4-5 och Flickor division 3. Här är information om hur det hanteras i dessa divisioner

Manualer för Fogis
Elektronisk Domarrapport
Ändra /Lägg - eller Uppdatera kontaktperson på anmält lag
Avsluta roll i Lag eller Förening
Registrering av spelare t.o.m. 14 år
Händeserapportering av Föreningsledare i Ungdomsfotbollen

Tävlingsbestämmelser (TB) och Representationsbestämmelserna (RB) finns under Tävling/Bestämmelser. Där finns också ett särtryck med de viktigaste Tävlingsbestämmelserna för Barn och Ungdomsfotbollen (TBU) 2019.

Spelarförteckning/laguppställning Alla divisioner ska använda elektroniska domarrapporter i Fogis (se manual första gången).

Allmänna frågor angående ungdomsfotboll och seriespelet - P-O Carlsson, 0500 40 11 10 alt. p-o@vastgotafotboll.org