Seriespel och DM - Barn och Ungdom

Samlad Information om Seriespel och DM för Barn och Ungdomar i Västergötland

Fastställd Serier Flickor och Pojkar 10 - 19 år samt Åldersstruktur
Gå in under respektive länk där finns Fastställt Serieförslag utfrån föreningarnas synpunkter på förslag 1. Inför lottingen av serierna blev det några få justeringar i de fastställda serierna pga div olika orsaker. Flickor Div 6-8 och Pojkar 9-14 samt angiven åldersstruktur i anmälan.

Flickor Division 6 - 8 Pojkar Division 9 - 14

Flickor Division 2-3 Pojkar Division 1-5
Flickor Divisiion 4-5 Pojkar Division 6-8

Spelordningsinformation för
Pojkar Division 1- 4, 2019
Flickor Division 2, 2019
Pojkar Division 5 - 8 Flickor Division 3 - 5, 2019
Spelordningsinformationen för 7 mot 7

Serieinformation 2019
Här finns
Föreningsbrevet som är utskickat till alla föreningar i distriktet som hänvisar till nedanstående dokument.
Inbjudan till Seriespel och DM Barn och Ungdom 8-19 år
Information Föreningsdomarutbildningar
Information Spelformsutbildningar 7 mot 7 & 5 mot 5

Föreningsanmälan
Länk till Föreningsanmälan 5 mot 5 - Sammandrag senast 17 mars

Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom 2019

Foldrarna "Nationella spelformer ..." mm.
Här finns en Presentation av Nya Nationella Spelformer som det beslutades om på SvFF representantskap den 1 december 2017 skall gälla fullt ut från och med 2019.
PS! VFF kommer 2019 spela med 7 mot 7 mål i spelformen 9 mot 9 även på rekommenderad ålder 14 år fram tills nya målstorleken är införskaffad ute hos föreningar/kommuner.

Domareutbildning - När det gäller 11 mot 11 & 9 mot 9 så arrangerar VFF dessa Ungdomsdomarutbildningar regionalt ("kommunvis"). Inbjudan kommer ut i mitten/slutet av februari.
När det gäller 7 mot 7 & 5 mot 5 så kommer föreningarna att få genomföra dessa lokalt utifrån Nya Spelregler Barn och Ungdomsfotboll med hjälp av en handledning. Här inväntar vi handlednignarna som gör att föreningarna ska kunna arrangera dessa själva utifrån Spelformsutbildningarna. Mer info kommer!

Fogis Manualer isamband med Laganmälan
Manual till Anmälan av Barn & Ungdomslag till Västergötland
Manual till Ändra/Lägg - eller Uppdatera kontaktperson på anmält lag

9 mot 9 i en 11 mot 11 serie
När det gäller föreningar som måste spela 9 mot 9 i en 11 mot 11 serie. Dvs i serier Pojkar division 4-5 och Flickor division 3. Här är information om hur det hanteras i dessa divisioner

Här kan Ni även se en film där de olika spelformerna presenteras från Serneke Arena 19 mars,

Manualer för Fogis
Elektronisk Domarrapport
Ändra /Lägg - eller Uppdatera kontaktperson på anmält lag
Avsluta roll i Lag eller Förening
Registrering av spelare t.o.m. 14 år
Händeserapportering av Föreningsledare i Ungdomsfotbollen

Tävlingsbestämmelser (TB) och Representationsbestämmelserna (RB) finns under Tävling/Bestämmelser. Där finns också ett särtryck med de viktigaste Tävlingsbestämmelserna för Barn och Ungdomsfotbollen (TBU) 2018.

Spelarförteckning/laguppställning Alla divisioner kan använda elektroniska domarrapporter i Fogis (se manual första gången). För Pojkar div 9-14 samt Flickor div. 6-8 finns fortfarande möjligheten att använda worddokumentet under Dokument och Blanketter. Men det är enklare och snabbare att göra det i Fogis och alla lag skall ha med sig en spelarförteckning när Ni ska spela match.

Allmänna frågor angående ungdomsfotboll och seriespelet - P-O Carlsson, 0500 40 11 03 alt. p-o@vastgotafotboll.org