Seriespel och DM - Barn och Ungdom

Samlad Information om Seriespel och DM för Barn och Ungdomar i Västergötland

Anmälan till 2021 år Divisionsspel ska vara inne (Både i Fogis & Föreningsanmälan)

31 januari - 11 mot 11 och 9 mot 9 (13-19 år)
21 februari
- 7 mot 7 (10 - 12 år)
7 mars
- 5 mot 5 (8 och 9 år)

Information och inbjudan kommer ut efter att VFF genomfört Representantskapet den 10 december.

Följande föreningsbrev gick ut till alla våra föreningar den X december via mail till föreningens officiella mailadress samt till den som var ansvarig (ungdoms-/fotbollsansvarig) för föreningsanmälan 2020.

Inbjudan till Seriespel/DM för Barn och Ungdom 2021

Inbjudan/Information till SM för Flickor 17 år samt Föreskrifter obs! anmälan ska vara SvFF tillhanda senast 15 januari 2020

Föreningsanmälan 9 mot 9 och 11 mot 11
Föreningsanmälan 7 mot 7
Föreningsanmälan 5 mot 5

Spelformsutbildningarna kommer under 2021 att genomföras digitalt under mars och april i alla spelformer. Inbjudan kommer att sänds ut isamband med att anmälan till respektive spelform är gjord.

Foldrarna "Nationella spelformer ..." mm.
Här finns en Presentation av Nya Nationella Spelformer som det beslutades om på SvFF representantskap den 1 december 2017 skall gälla fullt ut från och med 2019.
PS! VFF kommer även 2020 spela med 7 mot 7 mål i spelformen 9 mot 9 även på rekommenderad ålder 14 år fram tills nya målstorleken är införskaffad ute hos föreningar/kommuner.

Domareutbildning - När det gäller 11 mot 11 & 9 mot 9 så arrangerar VFF dessa Ungdomsdomarutbildningar regionalt ("kommunvis") med hjälp av domarinstruktörer.
När det gäller 7 mot 7 & 5 mot 5 så kommer föreningarna kunna genomföra dessa lokalt/själva utifrån Nya Spelregler Barn och Ungdomsfotboll med hjälp av ett handledningsmaterial. Materialet beställer ni genom SISU idrottsböcker.

Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom (TBU) 2021 (läggs upp efter VFFs Repskap)

Fogis Manualer isamband med Laganmälan
Manual till Anmälan av Barn & Ungdomslag till Västergötland
Manual till Ändra/Lägg - eller Uppdatera kontaktperson på anmält lag

9 mot 9 i en 11 mot 11 serie
När det gäller föreningar som måste spela 9 mot 9 i en 11 mot 11 serie. Dvs i serier Pojkar division 4-5 och Flickor division 3. Här är information om hur det hanteras i dessa divisioner

Manualer för Fogis
Elektronisk Domarrapport
Ändra /Lägg - eller Uppdatera kontaktperson på anmält lag
Avsluta roll i Lag eller Förening
Registrering av spelare t.o.m. 14 år
Händeserapportering av Föreningsledare i Ungdomsfotbollen

Tävlingsbestämmelser (TB) och Representationsbestämmelserna (RB) finns under Tävling/Bestämmelser. Där finns också ett särtryck med de viktigaste Tävlingsbestämmelserna för Barn och Ungdomsfotbollen (TBU) 2019.

Spelarförteckning/laguppställning Alla divisioner ska använda elektroniska domarrapporter i Fogis (se manual första gången).

Allmänna frågor angående ungdomsfotboll och seriespelet - P-O Carlsson, 0500 40 11 10 alt. p-o@vastgotafotboll.org