Seriespel och DM - Barn och Ungdom

Samlad Information om Seriespel och DM för Barn och Ungdomar i Västergötland

Serieinformation 2020
Följande föreningsbrev gick ut till alla våra föreningar den 10 december via mail till föreningens officiella mailadress samt till den som var ansvarig (ungdoms-/fotbollsansvarig) för föreningsanmälan 2019.

Inbjudan till Seriespel/DM för Barn och Ungdom 2020

Inbjudan/Information till SM för Flickor 17 år samt Föreskrifter obs! anmälan ska vara SvFF tillhanda senast 15 januari 2020

Anmälan till 2020 år Divisionsspel ska vara inne (Både i Fogis & Föreningsanmälan länk nedan)
2 februari - 9 mot 9 och 11 mot 11 (13 - och äldre)
23 februari - 7 mot 7 (10 - 12 år)
8 mars - 5 mot 5 (8 och 9 åringar)

Föreningsanmälan 9 mot 9 & 11 mot 11 (länk)
Föreningsanmälan 7 mot 7 (länk)
Föreningsanmälan 5 mot 5 (länk)

Inbjudan Spelformsutbildningar 9 mot 9 och 7 mot 7 (länk) kommer att genomföras under veckorna 13-14. När det gäller 9 mot 9 bör en ledare per lag delta på någon av våra 4 träffar i Borås, Skövde, Trollhättan och Vara.
7 mot 7 träffarna kommer att genomföras på 10 plater i distriktet (se inbjudan ovan). De ledare som genom gick Spelformsutbildningen 7 mot 7 2019 och är kvar med sitt lag i spelformen 7 mot 7 behöver inte gå i år. Men alla andra lag som ska spela 7 mot 7 bör ha en ledare som genomgått denna utbildning.
Angående Spelformsutbilning 5 mot 5 så återkommer vi isamband med att anmälningstiden går ut för att anmäla lag till sammandragen.

Foldrarna "Nationella spelformer ..." mm.
Här finns en Presentation av Nya Nationella Spelformer som det beslutades om på SvFF representantskap den 1 december 2017 skall gälla fullt ut från och med 2019.
PS! VFF kommer även 2020 spela med 7 mot 7 mål i spelformen 9 mot 9 även på rekommenderad ålder 14 år fram tills nya målstorleken är införskaffad ute hos föreningar/kommuner.

Domareutbildning - När det gäller 11 mot 11 & 9 mot 9 så arrangerar VFF dessa Ungdomsdomarutbildningar regionalt ("kommunvis") med hjälp av domarinstruktörer.
När det gäller 7 mot 7 & 5 mot 5 så kommer föreningarna kunna genomföra dessa lokalt/själva utifrån Nya Spelregler Barn och Ungdomsfotboll med hjälp av en handledning Domarutbildning Barn och Ungdomsutbildning som Ni beställer till den som kommer hålla i utbildningen. Sedan köper Ni Spelregler Barn och Ungdomsfotboll 2020 till deltagarna så det kan läsa och se vad som gälle när de ska dömma. Detta beställer Ni av SISU Idrottsutbildarna
andlednignarna som gör att föreningarna ska kunna arrangera dessa själva utifrån Spelformsutbildningarna. Mer info kommer!

Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom (TBU) 2020

Fogis Manualer isamband med Laganmälan
Manual till Anmälan av Barn & Ungdomslag till Västergötland
Manual till Ändra/Lägg - eller Uppdatera kontaktperson på anmält lag

9 mot 9 i en 11 mot 11 serie
När det gäller föreningar som måste spela 9 mot 9 i en 11 mot 11 serie. Dvs i serier Pojkar division 4-5 och Flickor division 3. Här är information om hur det hanteras i dessa divisioner

Manualer för Fogis
Elektronisk Domarrapport
Ändra /Lägg - eller Uppdatera kontaktperson på anmält lag
Avsluta roll i Lag eller Förening
Registrering av spelare t.o.m. 14 år
Händeserapportering av Föreningsledare i Ungdomsfotbollen

Tävlingsbestämmelser (TB) och Representationsbestämmelserna (RB) finns under Tävling/Bestämmelser. Där finns också ett särtryck med de viktigaste Tävlingsbestämmelserna för Barn och Ungdomsfotbollen (TBU) 2019.

Spelarförteckning/laguppställning Alla divisioner kan använda elektroniska domarrapporter i Fogis (se manual första gången). För Pojkar div 9-14 samt Flickor div. 6-8 finns fortfarande möjligheten att använda worddokumentet under Dokument och Blanketter. Men det är enklare och snabbare att göra det i Fogis och alla lag skall ha med sig en spelarförteckning när Ni ska spela match.

Allmänna frågor angående ungdomsfotboll och seriespelet - P-O Carlsson, 0500 40 11 03 alt. p-o@vastgotafotboll.org