Seriespel och DM - Barn och Ungdom

Samlad Information om Seriespel och DM för Barn och Ungdomar i Västergötland

Här finner Ni information om Spelformerna och ev. justeringar inför 2019

När det gäller föreningar som måste spela 9 mot 9 i en 11 mot 11 serie. Dvs i serier Pojkar division 4-5 och Flickor division 3. Här är information om hur det hanteras i dessa divisioner

Uppdaterade Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom 2018 uppdaterat 24 maj

Manual till Anmälan av Barn & Ungdomslag till Västergötland
Manual till Ändra/Lägg - eller Uppdatera kontaktperson på anmält lag

Här finns en Presentation av Nya nationella spelformer för barn- och ungdomsfotbollen som det beslutades om på SvFF representantskap den 1 december 2017. Som skall vara införda "fullt ut" från och med 2019.

PS! VFF kommer 2018 spela med 7 mot 7 mål i 9:9 på rekommenderad ålder 14 år. Mer information kommer att komma i VFF:s Så spelar vi häftena 3:3, 5:5, 7:7, 9:9 och 11:11 som vi kommer att uppdatera i slutet av februari 2018.

Här kan Ni även se en film där de olika spelformerna presenteras från Serneke Arena 19 mars, nytt är ju att man kan spela med sarg i 3 mot 3 och 5 mot 5 upp till och med 8 år för att spelarna skall få mer bollkontakter.

När det gäller 7 mot 7 domareutbildningen - så skickar vi ut en handledning som Ni ska gå igenom i eran förening tillsammans med Så spelar vi 7 mot 7

Manualer för Fogis
Elektronisk Domarrapport
Ändra /Lägg - eller Uppdatera kontaktperson på anmält lag
Avsluta roll i Lag eller Förening
Registrering av spelare t.o.m. 14 år
Händeserapportering av Föreningsledare i Ungdomsfotbollen

Foldrarna "Så spelar vi ..." finns länkade under fliken Barn och Ungdom/Nya Spelformer

Tävlingsbestämmelser (TB) och Representationsbestämmelserna (RB) finns under Tävling/Bestämmelser. Där finns också ett särtryck med de viktigaste Tävlingsbestämmelserna för Barn och Ungdomsfotbollen (TBU) 2018.

Allmänna frågor angående ungdomsfotboll och seriespelet - P-O Carlsson, 0500 40 11 03 alt. p-o@vastgotafotboll.org

Spelarförteckning/laguppställning Alla divisioner kan använda elektroniska domarrapporter i Fogis (se manual första gången). För Pojkar div 9-14 samt Flickor div. 6-9 finns fortfarande möjligheten att använda worddokumentet under Dokument och Blanketter. Men det är enklare och snabbare att göra det i Fogis och alla lag skall ha med sig en spelarförteckning när Ni ska spela match.