Matchmiljö 2021

Västergötlands FF arbetar i år med temat MATCHMILJÖ 2021. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter för föreningar, kommittéer och kansliet och förslaget antogs vid VFF:s representantskapsmöte den 10 december 2020.

Arbetet går ut på att skapa en sund MATCHMILJÖ för både spelare, ledare, domare och publik. Alla ska känna en ömsesidig respekt för varandras roller och uppgifter kring en match.

Här finns material på temat MATCHMILJÖ 2021. Särskilt viktigt tycker vi är blanketten Din upplevelse av matchen. Här ber vi om positiva, negativa och konstruktiva synpunkter på matchen du nyss besökt eller medverkat i.

Presentation MATCHMILJÖ 2021 (hela presentationen)

Presentation MATCHMILJÖ 2021, 16-19 år

Presentation MATCHMILJÖ 2021, 10-15 år

Matchmiljö 2021 - text till programblad

Matchmiljö 2021 - speakertext

Matchmiljö 2021 - tips domarvärd

Matchmiljö 2021 - din upplevelse av matchen