Föreningscuper med tillstånd

SvFF:s Tävlingsbestämmelser TB 2 kap 8§:

Tävling för spelare tom 9 år får arrangeras endast inom distriktet/närområdet.

Tävling för spelare tom 17 år får arrangeras endast under perioderna 1 oktober – 1 maj, 1 juni – 25 augusti samt Kristi Himmelfärdshelgen (from torsdag-söndag) såvida inte SDF föreskriver annat.

Förening (som tillhör VFF) som avser att arrangera turnering i Västergötland ska ansöka om tillstånd för detta senast tre (3) månad före turneringsgenomförandet. Ansökningsblanketter finns här. Dock skall tillståndet vara Godkänt av VFF innan Inbjudan skickas ut av föreningen!

Vid ansökan om tävlingstillstånd ska en kopia på arrangörens officiella inbjudan bifogas ansökan.

Nytt för 2017 är att Svenska Fotbollförbundet (SvFF) beslutade i november 2015 att införa ett förbud mot att kora segrare i all tävlingsverksamhet för barn t.o.m. 12 år.
I TB:s föreskrifter finns vad somm gäller finns vad somm gäller fr.o.m. den 1 januari 2018 får det inte koras slutsegrare i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år.

För att delta i turnering i andra distrikt inom Sverige behöver inte föreningen söka tillstånd hos Västergötlands FF, under förutsättning att turneringen eller cupen äger rum inom ovan angivna perioder.

Tävlingstillstånd medges inte för tävlingskategorier 6 år eller yngre!

I menyn till vänster återfinns de tävlingar som är tillståndsgivna av Västergötlands FF. Fler tävlingar påföres listan efterhand som tillstånd beviljas. Tävlingar inom distriktet som inte finns med på listan saknar tillstånd och får inte genomföras med lag från mer än en förening. Förening vars lag deltar i match utan tillstånd kan åläggas straffavgift.

Har Ni glömt att söka tillstånd eller fått en inbjudan att delta i tävling utan tillstånd, meddela Västergötlands FF:s tävlingsadministratör Mats Karlén, mats.k@vastgotafotboll.org