Bestämmelser

Futsal
Regelverk futsalcuper 2016-2017

Fotboll
Tävlingsbestämmelser (TB) 2018 Här finns Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser jämte de tillägg som Västergötlands Fotbollförbund beslutat om. Bestämmelser för damer division 2 och VFF:s divisionsspel för barn och ungdom finns också här. Kommer att uppdateras inför 2019

Representationsbestämmelser (RB) 2018
VFF har ett tillägg beträffande "Utlåning av amatör med dubbel bosättning". "Blankett för utlåning av amatör i distriktsserier" - Se detta dokument.
Kommer att uppdateras inför 2019

Länk till SvFF - övriga bestämmelser och reglementen