Bestämmelser

Futsal
Regelverk futsalcuper 2016-2017

Föreskrifter för futsal 2019/2020 Västergötland - Seriespel

Fotboll
Tävlingsbestämmer 2019
Uppdatering 2019.05.02, sid 73 under Kompletterande bestämmelser, gällande ersättare i division 4, damer.
Uppdatering 2019.05.02, sid 78 under antal spelare i divisionsspelet. 9 startspelare och fem avbytare gäller i division 4-5 flickor och division 6-8 pojkar, dvs i spel 9 mot 9.

Här finns Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser jämte de tillägg som Västergötlands Fotbollförbund beslutat om. Bestämmelser för damer division 2 och VFF:s divisionsspel för barn och ungdom finns också här.

Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom (TBU) 2020 Urdrag ur TB 2020

Representationsbestämmelser (RB) 2019
VFF har ett tillägg beträffande "Utlåning av amatör med dubbel bosättning". "Blankett för utlåning av amatör i distriktsserier" - Se detta dokument.

Länk till SvFF - övriga bestämmelser och reglementen