Bestämmelser

Futsal
Regelverk futsalcuper 2016-2017

Fotboll
Tävlingsbestämmelser (TB) 2018 Här finns Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser jämte de tillägg som Västergötlands Fotbollförbund beslutat om. Bestämmelser för damer division 2 och VFF:s divisionsspel för barn och ungdom finns också här. Kommer att uppdateras inför 2019
Tävlingsbestämmelser Barn & Ungdom 2019 VFF

Representationsbestämmelser (RB) 2018
VFF har ett tillägg beträffande "Utlåning av amatör med dubbel bosättning". "Blankett för utlåning av amatör i distriktsserier" - Se detta dokument.
Kommer att uppdateras inför 2019

Länk till SvFF - övriga bestämmelser och reglementen