Bestämmelser

Futsal
Regelverk futsalcuper 2016-2017

Föreskrifter för futsal 2019/2020 Västergötland - Seriespel

Fotboll
Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom (TBU) 2020 Urdrag ur TB 2020
Här finns Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser jämte de tillägg som Västergötlands Fotbollförbund beslutat om. Bestämmelser för damer division 2 och VFF:s divisionsspel för barn och ungdom finns också här.

Representationsbestämmelser (RB) 2019
VFF har ett tillägg beträffande "Utlåning av amatör med dubbel bosättning". "Blankett för utlåning av amatör i distriktsserier" - Se detta dokument.

Länk till SvFF - övriga bestämmelser och reglementen