Bestämmelser

Regelverk futsalcuper 2016-2017

Cupbestämmelser ungdom från 2017

Tävlingsbestämmelser (TB) 2017
Här finns Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser jämte de tillägg som Västergötlands Fotbollförbund beslutat om.

Representationsbestämmelser (RB) 2017
Kompletterande bestämmelser i serier 11 mot 11, där ena laget begärt att få spela 9 mot 9 pga olika orsaker. Se dokument Spel 9 mot 9 2018

VFF har ett tillägg beträffande "Utlåning av amatör med dubbel bosättning". "Blankett för utlåning av amatör i distriktsserier" - Se detta dokument.

Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom finns på Seriespel och DM - Barn och Ungdom
Spelregler Barn och Ungdom (PDF-dokument)

Spelregler och andra relaterade dokument för fotboll.

Länk till SvFF - övriga bestämmelser och reglementen