Bestämmelser

Futsal
Regelverk futsalcuper 2016-2017

Fotboll
Tävlingsbestämmer 2019
Uppdatering 2019.05.02, sid 73 under Kompletterande bestämmelser, gällande ersättare i division 4, damer.
Uppdatering 2019.05.02, sid 78 under antal spelare i divisionsspelet. 9 startspelare och fem avbytare gäller i division 4-5 flickor och division 6-8 pojkar, dvs i spel 9 mot 9.

Här finns Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser jämte de tillägg som Västergötlands Fotbollförbund beslutat om. Bestämmelser för damer division 2 och VFF:s divisionsspel för barn och ungdom finns också här.

Representationsbestämmelser (RB) 2019
VFF har ett tillägg beträffande "Utlåning av amatör med dubbel bosättning". "Blankett för utlåning av amatör i distriktsserier" - Se detta dokument.

Länk till SvFF - övriga bestämmelser och reglementen