Bestämmelser och Föreskrifter

Futsal
Föreskrifter för futsal 2020/2021 Västergötland - Seriespel

Fotboll

Tävlingsbestämmelser SvFF/VFF 2020
Här finns Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser jämte de tillägg som Västergötlands Fotbollförbund beslutat om. Bestämmelser för damer division 2 och VFF:s divisionsspel för barn och ungdom finns också här.

Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom (TBU) 2021 Utdrag ur TB 2021

Spel 9 mot 9 i serier för 11 mot 11

Representationsbestämmelser (RB) 2020VFF har ett tillägg beträffande "Utlåning av amatör med dubbel bosättning". "Blankett för utlåning av amatör i distriktsserier" - Se detta dokument.

Länk till SvFF - övriga bestämmelser och reglementen