Projektstöd 2021

Förra året ersattes Idrottslyftet med Ekonomiskt stöd från RF, som vi väljer att kalla Projektstöd 2021. Det fungerar på precis samma sätt som Idrottslyftet där föreningar kan göra ansökningar via IdrottOnline. Dock ser underpotterna annorlunda ut från tidigare år. Projektstödet riktar sig mot två övergripande områden

 • Få fler ungdomar (13-20 år) att stanna kvar i den organiserade idrotten
 • Utbildade barn- och ungdomsledare

Vi har delat in Projektstödet i tre olika underpotter i IdrottOnline, varav föreningar kan söka pengar från två av dessa.

 • Föreningsutbildning
  I denna pott söker föreningen pengar för bland annat all verksamhet med Fotbollsutvecklare. Här uppmanar vi föreningar att söka för verksamhet kring att behålla ungdomar inom fotbollen bland annat kan man söka för implementering av spelarutbildningsplan eller framtagande av en plan för tränar- och ledarförsörjning som går i linje med Diplomerad Förening. Då kopplar vi även på en Fotbollsutvecklare som stöttar i arbetet.
 • Anpassa Idrottsytor
  I denna pott går det att söka bidrag för sarger 3v3, 5v5 mål, 9v9 mål. (OBS! Egen insats för föreningen är 1/3 av totalsumman).
 • Tränarutbildning
  Denna pott kan ni inte söka pengar från, här sker en manuell utbetalning för de som blivit godkända i Tränarutbildningar enligt nedan tabell
Utbildning Erhållen summa per godkänd deltagare. OBS! Nya summor för 2021
SvFF Tränarutbildning C 1500 kr
SvFF Tränarutbildning B ungdom 3000 kr
SvFF Tränarutbildning A ungdom 4500 kr
SvFF Målvaktstränarutbildning C 1500 kr
SvFF Målvaktstränarutbildning B 3000 kr

Ledarutbildning för Fotbollsskolan Lira BlåGult (gäller utbildning av unga ledare 13-20 år)

500 kr

Ansökan om projektstöd görs i IdrottOnline.

Vid frågor angående innehåll i Projektstödet:
Johan Gustavsson
johan.g@vastgotafotboll.org
0500 40 11 10, val 1

Vid frågor angående ansökningsförfarande, återrapporter osv:
Helena Johansson
helena.j@vastgotafotboll.org
0500 40 11 10 val 6

Vid frågor angående IdrottOnline, inloggning och behörighet
Support idrottonline
Telefon 08-699 61 50
Måndagar - torsdagar 12:00 - 15:00