Landsbygdsutveckling

Nu kan ni söka till årets Landsbygdsförening!
Ansökan ska vara VFF tillhanda senast den 13 januari 2019.
All info om ansökan hittar ni här: Årets Landsbygdsförening

Info kring landsbygdsstöd

Leader

Landsbygdstöd 2016-2020

SvFF 2016-2020

SvFF:s hjälpreda till investeringsstödsansökan

SvFF:s fullmakt