Idrottslyftet 2018

VFF har som vanligt paketerat sitt erbjudande till föreningarna. Mer information hittar du på respektive länk här nedan. Samma rubriker hittar du även på ansökningformuläret i IdrottonLine. Där finns mer att läsa om varje paket.

Vi har i år 6 st områden där ni kan ansöka om pengar för olika verksamheter.

För samtliga delar skall poängteras vikten av att det skall vara en verksamhet utöver den ordinarie verksamheten.

Gällande tränarutbildningar som ni har i föreningarna tillsammans med VFF och SISU så kommer det att ske manuella utbetalningar utan att ni behöver ansöka om detta.

Subventioneringen av de olika symposierna (fotbolls- och föreningssymposiet) kommer också att ske manuellt och inga ansökningar behövs för detta.

När pengarna inom respektive område är slut så finns det inga mer pengar att tillgå- det innebär att ju senare föreningarna ansöker om bidrag desto större chans att andra föreningar hunnit före och medlen därmed är slut.

Det är av största vikt att ni beskriver ert projekt fylligt. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som inte är tillräckligt väl beskrivna kommer att återsändas till föreningen och hanteringen försenas. TA GOD TID PÅ ER OCH BESKRIV ERT PROJEKT!!

Maximalt sökbelopp inom område 1 är 15 000:- och inom område 2,3 och 4 är det 30 000:-.
Varje ansökan kommer att behandlas individuellt och varken kan eller skall jämföras med grannföreningens verksamhet/ansökan. Maxbeloppet på 30 000:- är satt för att det skall finnas en övre gräns- men stora summor kommer att beviljas endast i undantagsfall. Inkommer flera olika ansökningar från föreningen inom olika områden göras en bedömning om totalsumman på medlen som tilldelas föreningen.

Här finns en manual att följa för att söka Idrottslyftsmedel För support Idrottslyftet kan ni kontakta 08-699 61 50

Områden att söka inom:

1. Levande idrottsplatser
a. 4 st checkar till ett maxbelopp på 15000:-
b. Ansökan till denna del förutsätter att en ansökan har gjorts till
1. Allmänna arvsfonden
2. Länsstyrelsen
3. Leaderområden inom Västra Götaland
4. Övriga stödfonder

2. Integration
a
. VFF har under flertal år stöttat projekt inom föreningarna så som slussar, prova på verksamhet, utbildning i svenska idrottssystemet, ideella ledare för icke svenskfödda mm. I och med detta vill VFF bidra till att öka integrationen och INKLUDERINGEN inom svenska samhället.
b. Här gör ni ansökningar om verksamhet som leder till inkludering av nyanlända, människor med annan etnicitet mm. Det kan t ex vara verksamhet som på sikt leder till att människor kan deltaga i den ordinarie verksamheten.

3. Kompetensutveckling
a. Vi ser utmaningen i att föreningarna som organisation inte har den kraft och stabilitet som behövs för att kunna driva och utveckla fotbollsverksamheten. Bland organisationsledare, tränare och föräldrar saknas kunskap om både hur man driver en förening i modern tid och kring själva fotbollsverksamheten och hur den ska bedrivas.
b. I denna ansökan - ansöker ni om medel för att utveckla era styrelser mm. Ni kan använda våra FU till detta. Ni kan också få hjälp från kansliet att få förslag till hur ni skall utveckla er organisation. Behöver ni hjälp tar ni kontakt med Lisa Larsson.

4. Fotbolls- Spelarutbildning
a. Spelaruttbildningen ute i föreningarna är av skiftande kvalité och bedrivs väldigt olika beroende på att antalet utbildade tränare är av olika kvalité och olika kvantitet. Trots ett stort deltagande på våra utbildningar framförallt C-diplomkurserna är utbildningsståndpunkten skiftande ute i föreningarna men relativt sett är den låg. Detta leder till bristande spelarutbildning längre upp i ungdomsåldrarna. Här har våra FU en stor utmaning i att dels påvisa behovet av en vidareutbildning av ungdomstränarna men även en utmaning i att få dom lockade av att själva ta nästa steg på utbildningstrappan
b. Här ansöker ni om inspirationsträningar och tematräningar från våra FU. Syftet är att inspirera både spelare och tränare

5. Tränarutbildning
a. Tränarrutbildningen ute i föreningarna är av skiftande kvalité och bedrivs väldigt olika beroende på att antalet utbildade tränare är av olika kvalité och olika kvantitet. Trots ett stort deltagande på våra utbildningar framförallt C-diplomkurserna är utbildningsståndpunkten skiftande ute i föreningarna men relativt sett är den låg. Detta leder till bristande spelarutbildning längre upp i ungdomsåldrarna. Här har våra FU en stor utmaning i att dels påvisa behovet av en vidareutbildning av ungdomstränarna men även en utmaning i att få dom lockade av att själva ta nästa steg på utbildningstrappan.

6. Landslagets fotbollskola
I år kan ni bara söka för utbildningen av ledare för landslaget fotbollskola
.
a. Utbildning av ungdomar till ledare

All ansökan görs via IdrottOnline - Klicka här för att komma till IdrottOnline, sök först din förening. Därefter kan du logga in.

För att kunna skicka in ansökan krävs att du har rollen ordförande, kassör eller Idrottslyftsansvarig firmatecknare.

Dessutom kan ni liksom tidigare söka medel ur Idrottslyftet från flera andra håll. Läs mer på deras respektive hemsidor.

Frågor om Idrottslyftet besvaras av kanslichef Johan Gustavsson, tel.0500 40 11 10 val 1 eller epost: johan.g@vastgotafotboll.org