Projektstöd 2020

I år har Idrottslyftet ersatts med Ekonomiskt stöd från RF, som vi väljer att kalla Projektstöd 2020. Det fungerar på precis samma sätt som Idrottslyftet där föreningar kan göra ansökningar via IdrottOnline. Dock ser underpotterna annorlunda ut från tidigare år. Projektstödet riktar sig mot två övergripande områden

 • Få fler ungdomar (13-20 år) att stanna kvar i den organiserade idrotten
 • Utbildade barn- och ungdomsledare

Vi har delat in Projektstödet i tre olika underpotter i IdrottOnline, varav föreningar kan söka pengar från två av dessa.

 • Föreningsutbildning
  I denna pott söker föreningen pengar för bland annat all verksamhet med Fotbollsutvecklare.
 • Anpassa Idrottsytor
  I denna pott går det att söka bidrag för 9v9 mål. OBS! Sista datum att söka i denna pott är den 15 juni. Om söktrycket blir högt så kommer de föreningar som inte fick pengar för mål under 2019 att prioriteras i första hand. (OBS! Egen insats för föreningen är 8200 kronor) Man får stå för ca 1/3 del av kostnaden. I din ansökan sök 18.000:-.
 • Tränarutbildning
  Denna pott kan ni inte söka pengar från, här sker en manuell utbetalning för de som blivit godkända i Tränarutbildningar enligt nedan tabell
Utbildning Erhållen summa per godkänd deltagare
SvFF Tränarutbildning C 750 kr
SvFF Tränarutbildning B ungdom 1500 kr
SvFF Tränarutbildning A ungdom 2250 kr
SvFF Målvaktstränarutbildning C,B,A 750 kr

Ledarutbildning för Fotbollsskolan Lira BlåGult (gäller utbildning av unga ledare 13-20 år)

500 kr

Ansökan om projektstöd görs i IdrottOnline.

Vid frågor angående innehåll i Projektstödet:
Johan Gustavsson
johan.g@vastgotafotboll.org
0500 40 11 10, val 1

Vid frågor angående ansökningsförfarande, återrapporter osv:
Helena Johansson
helena.j@vastgotafotboll.org
0500 40 11 10 val 6

Vid frågor angående IdrottOnline, inloggning och behörighet
Support idrottonline
Telefon 08-699 61 50
Måndagar - torsdagar 12:00 - 15:00