Bidrag och stöd

Fotbollens samhällsnytta
Alla är Olika- Olika är bra

Nu finns det möjlighet för ideella föreningar att söka bidrag från Delegationen mot segregation, Delmos. Sista ansökningsdag är den 15 maj 2020 och projekten ska genomföras under hösten, som längst till den 15 april 2021. Här hittar ni ytterligare information:
https://www.delmos.se/statsbidrag/statsbidrag-2020/

Info kring landsbygdsstöd

Leader

Landsbygdstöd 2016-2020

SvFF 2016-2020

SvFF:s hjälpreda till investeringsstödsansökan

SvFF:s fullmakt