Diplomerad Förening

Vad är Diplomerad förening?

Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kriterier för föreningar att arbeta med.

Läs mer om Diplomerad Förening

Kontakt
Lisa Larsson
lisa@vastgotafotboll.org
0703 97 70 01