Årets Barn- och ungdomsförening

Utmärkelsen kan sökas av fotbollsföreningar som bedriver barn- och ungdomsfotboll inom Västergötlands Fotbollförbund. Prissumman på 25 000 kr tillfaller den förening (eller de föreningar) som VFF:s distriktsstyrelse anser ha jobbat särskilt framgångsrikt med utvecklingen av barn- och ungdomsfotbollen i distriktet. Distriktsstyrelsen kan välja att dela på prissumman till flera föreningar.

Kriterierna för årets barn- och ungdomsförening 2020 utgår ifrån RF:s fem utvecklingsresor i Strategi 2025 som ni kan läsa mer om här: https://www.strategi2025.se/Strategi2025/Femutvecklingsresor/
Årets barn- och ungdomsförening i Västergötland ska under 2019 ha gjort ett medvetet utvecklingsarbete inom ramen för en eller flera av utvecklingsresorna.

Ansökan skall vara VFF tillhanda senast den 24 januari 2020 genom formuläret nedan.
Vinnaren presenteras på VFF:s årsmöte lördagen den 22 februari 2020 i Borås.

Välkommen med Er ansökan!

För frågor angående kontakta
Lisa Larsson lisa@vastgotafotboll.org eller 0703 97 70 01

Till ansökan