Årets Barn- och ungdomsförening

Utmärkelsen kan sökas av fotbollsföreningar som bedriver barn- och ungdomsfotboll inom Västergötlands Fotbollförbund. Prissumman på 25 000 kr tillfaller den förening (eller de föreningar) som VFF:s distriktsstyrelse anser ha jobbat särskilt framgångsrikt med utvecklingen av barn- och ungdomsfotbollen i distriktet. Distriktsstyrelsen kan välja att dela på prissumman till flera föreningar.

Kriterierna för årets barn- och ungdomsförening 2020 utgår ifrån RF:s fem utvecklingsresor i Strategi 2025 som ni kan läsa mer om här: https://www.strategi2025.se/Strategi2025/Femutvecklingsresor/
Årets barn- och ungdomsförening i Västergötland ska under 2020 ha gjort ett medvetet utvecklingsarbete inom ramen för en eller flera av utvecklingsresorna.
Vinnaren presenteras på VFF:s årsmöte lördagen den 20 februari 2021 i Skövde.
Här gör du din ansökan >>

För frågor angående kontakta
Lisa Larsson lisa@vastgotafotboll.org eller 0703 97 70 01