Är du med-spelare?

VFF samverkar med Röda Korsets Ungdomsförbund i projektet "Är du med-spelare" som riktar sig till ungdomsfotbollslag. Det handlar om att förmedla ett socialt och humanitärt ansvarstagande i våra ungdomslag.

Projektet genomförs i s.k. workshops som Röda Korsets ansvariga genomför med de lag som anmäler sig.

För projektets fortsättning söker vi nu fler ungdomslag främst i åldrarna

12-18 år men även lägre åldrar kan komma i fråga. Intresserade föreningar och lag kan kontakta Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg (mail till

isabel.exposito@redcross.se) eller undertecknad distriktsordförande Gerhard Sager (mail till gerhard.sager@bredband.net)

Med vänlig hälsning

Gerhard Sager, distriktsordförande