Fogis

FOGIS- Fotbollens Gemensamma Informations System

Licens och ungdomsregisterfrågor - läs SvFF:s manualer.

Support och inloggningsärenden kring Fogis besvaras av Annelie Henningsson på kansliet.
annelie.h@vastgotafotboll.org eller telefon 0500-401106

För att logga in på föreningssidan klicka här

För att logga in på domarsidorna klicka här