Västergötlands Fotbolldomareförbund

Ordförande Tomas Fernfelt
Algutstorp, Anneberg
516 93 Rångedala
0705-86 55 11
E-post: ordforande@vfdf.se
Sekreterare Claes Klintenberg
Prestavägen 18
441 91 Alingsås0322-705 01
0708-72 05 06
E-post: sekreterare@vfdf.se
Kassör Egzon Binaku
Bleidegatan 2
507 50 Borås
0765-91 27 65
E-post: region.syd@vfdf.se
Region Norr Andreas Klarblad
Aftonpromenaden 19
541 78 Värsås
0724-281452
E-post: region.norr@vfdf.se
Region Väst Jörgen Åkesson
Hultebackavägen 104
441 65 Alingsås
0706-78 02 90
E-post: region.vast@vfdf.se
Region Syd Egzon Binaku
Bleidegatan 2
507 50 Borås
0765-91 27 65
E-post: region.syd@vfdf.se

Länk till Svenska Fotbolldomareförbundet

Rapport vid händelse om "Hot och våld" mot domare finner ni här:

Rapportformulär till Arbetsmiljöverket VFDF 2020

Rapporten mailas in till: arbetsmiljo@vfdf.se

Riskanalys för domare 2020 SFDF

Riskanalys bedömning av hot och våld SFDF