Verksamhetsplan 2020

Här har du planeringen för 2020!
Planera in så att du kan deltaga!

Nu kan du anmäla dig till 2020-års fortbildningar!

Gå in på hemsidan:
http://www.vastgotafotboll.org/domare/utbildning/anmalan-till-domarkurser/

Verksamhetsplanen 2020

Spelfria Tisdagar
3 Mars
31 Mars
5 Maj
2 Juni
1 September
6 Oktober
10 November

Avtal VFDF 2019