Verksamhetsplan 2019

Här har du planeringen för 2019!
Planera in så att du kan deltaga!

Nu kan du anmäla dig till 2019-års fortbildningar!

Gå in på hemsidan:
http://www.vastgotafotboll.org/domare/utbildning/anmalan-till-domarkurser/

Verksamhetsplanen 2019

Spelfria Tisdagar
5 Mars
26 Mars
7 Maj
4 Juni
3 September
8 Oktober
12 November

Avtal VFDF 2019