Lokala domarobservatörer - LDO

LDO rapporten skall skrivas på ett sådant sätt att den är lättförstålig och att det finns tips och förslag på förbättring till den enskilde domaren.

Rapporten skickas efter match till samtliga domare i matchen och till fredrik@vastgotafotboll.org

Reseräkning finns under dokument och blanketter och den skickas också till Fredrik Isacson på VFF:s kansli.

LDO Rapport VFF

PM Teknisk instruktion AD

Riktlinjer för domare och assisterande domare