Domarklassningen i Västergötland

Klassningen till 2020 är klar!

Nedan ser du klassningen för Västergötlands domare 2020!
Ni som väntar på er överklagan, VFFs styrelse har möte i slutet av januari!

Domarklassning VFF 2020