Arvoden

Nu finns 2020 års arvoden här!

Domarkvitto 2020(Inför säsongen 2020 har vi nu nya rutiner gällande domarkvitto. Domaren kommer efter att rapporteran och godkänt matchen i fogis, få upp en ny ruta att skriva in sina uppgifter, därefter maila in uppgifterna till klubben).

Domarersättningar SvFF 2021

Domarersättningar VFF 2021

Domarersättningar VFF Futsal 2020/2021

Avtal domare SDF 2020-2022 fotboll