Arvoden

Nu finns 2018 års arvoden här!

Domarkvitto 2018
(Inför säsongen 2018 har vi nu nya rutiner gällande domarkvitto. Domaren är själv ansvarig för att ladda hem och skriva ut blanketten som fylls i digitalt eller manuellt och tas med till match samt lämnas till föreningen).

Domarersättningar SvFF 2018

Domararvoden VFF 2018