Arvoden

Nu finns 2019 års arvoden här!

Domarkvitto 2019
(Inför säsongen 2019 har vi nu nya rutiner gällande domarkvitto. Domaren kommer efter att rapporteran och godkänt matchen i fogis, få upp en ny ruta att skriva in sina uppgifter, därefter maila in uppgifterna till klubben).

Domarersättningar SvFF 2019

Domarersättningar VFF 2019