Prislista övergångar

Betalning sker till VFF:s postgiro 7 94 10-7 eller bankgiro 5112-5383, enligt nedan. Försändelsen postas då betalning mottagits eller kvitto på inbetalningen kommit till oss via fax/mail. Skriv exempelvis "övergångsanmälan fotboll" och antal på avin. Ange namn och adress om handlingarna ska sändas till annan adress än föreningens officiella.

Avgiftsbelagda blanketter m.m.
Hämtpris Skickas normalt med B-post, skickas med a-post mot portotillägg
10:- per försändelse
Övergångsanmälan fotboll 400 kr 400 kr, + för A-post enl ovan
Övergångsanmälan Express, fotboll 5 000 kr 5 000 kr, + för A-post enl ovan
Kollektiv övergångsanmälan, fotboll 400 kr 400 kr, + för A-post enl ovan
Ansökan om speltillstånd för utländsk spelare, fotboll 600 kr
600 kr, + för A-post enl ovan
Ansökan om speltillstånd för utländsk spelare Express, fotboll 5 000 kr
5 000 kr, + för A-post enl ovan
Övergångsanmälan futsal 250 kr
250 kr, + för A-post enl ovan
Kollektiv övergångsanmälan futsal 150 kr 150 kr, + för A-post enl ovan
Övergångsanmälan Express, futsal 3 500 kr
 3 500 kr, + för A-post enl ovan
Ansökan om speltillstånd för utländsk spelare, futsal 250 kr
250 kr, + för A-post enl ovan
Ansökan om speltillstånd för utländsk spelare Express, futsal 3 500 kr 3 500 kr, + för A-post enl ovan