Prislista övrigt

Betalning sker till VFF:s plusgiro 7 94 10-7 eller bankgiro 5112-5383

Hämtpris Skickas med post
VFF:s Verksamhetsberättelse 60 kr 60 kr + porto
Utskick för västgötaföreningar 700 kr Betalas före utskicket
Utskick för västgötaföreningar och kontaktpersoner till ledare i lagen
1.000 kr Betalas före utskicket
Utskick till föreningar, annat distrikt och företag 1.000 kr Betalas före utskicket
Utskick till föreningar och kontaktpersoner till ledare i lagen, annat distrikt och företag 1.500:- Betalas före utskicket
Adressetiketter för västgötaföreningar 700 kr 720 kr inkl. porto
Betalas i förskott
Adressetiketter företag och privatpersoner 1 000 kr 1 020 kr inkl. porto