Fotbollssargar

Västergötlands FF har införskaffat två olika typer av fotbollssargar för att låna ut under Jubileumsåret 2018 till våra föreningar. Den ena typen är Uppblåsbarsarg och den andra typen är Nätsargar för 3 mot 3, som i första hand riktar sig mot 6-7 åringar

De Uppblåsbara sargerna är en form av evenemangssarg, som har ett invändigt mått på 10x20 meter, målen är 1,5 meter höga, den väger 120 kg och kräver elektrisitet för att hålla igång de två kompressorerna på 220 V, medföljer elsladdar ca 15-20 m. Lånande förening ansvarar för transport av sagen tur och retur Skövde.

Nätsargerna är utplacerade hos 10 stycken depåföreningar, där lånande förening hämtar och lämnar tillbaka sargerna.