Yttranden över VFF:s serieförslag

Fyra yttranden har kommit in över det förslag till seriesammansättning som Västergötlands FF:s tävlingskommitté presenterade den 7 november.

Yttrandena kommer från:
Trollhättans BoIS, Herrar division 4
Borgunda IK, Herrar division 5
Järpås IS och Mellby IK, Herrar division 6
Hedareds BK, Herrar division 6

Yttrandena finns under Förbundsinfo/Representantskap.

VFF:s styrelse lägger det slutliga förslaget inför representantskapsmötet den 5 december. Det slutliga förslaget läggs ut på hemsidan den 29 november.