Viktig info till samtliga föreningar!

I torsdags den 16 april, öppnades möjligheten att besvara Riksidrottsförbundets enkät där alla RF-anslutna föreningar får ge sin bild av coronakrisens konsekvenser på ekonomi och verksamhet. Enkäten handlar om kartläggning av konsekvenserna för att bland annat ha bättre underlag i SvFF:s och RF:s fortsatta samtal med regering och kommuner för kommande stödinsatser.

Samtliga idrottsföreningar i Sverige har nu möjlighet att svara på enkäten och är en förutsättning att besvara för de föreningar som behöver söka kompensation i ett senare skede.

OBSERVERA- SISTA SVARSDAG ÄR DEN 30 APRIL

Här har RF samlat frågor och svar som stöd för dig som ska fylla i enkäten. Om du har fler frågor om enkäten, kontakta corona@rfsisu.se .


Enkäten finns i IdrottOnline och behöriga att fylla i enkäten är de som i IdrottOnline är registrerade med rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.