VFF:s verksamhetsberättelse 2017

Årsberättelsen för 2017 finns nu att läsa som pdf-fil på vår hemsida.

VFF:s årsberättelse 2017 klicka här