Nu finns kallelsen och deltagarförteckning ute till VFF:s Fotbollssymposium

Vi kan glädjande konstatera att intressset för Fotbollssymposiet är stort!

Nu finns deltagarinormation, deltagarlista och program ute.

Du hittar det här