VFF:s riktlinjer med anledning av Corona

Uppdaterad 2020-05-08

VFF:s vill förtydliga att våra riktlinjer är desamma som SvFF gällande publik, det innebär att föreningarna skall uppmana den intresserade publiken att inte komma till de matcher eller träningar som genomförs.

I och med den rådande situation som Sverige befinner sig i just nu samlar vi här Västergötlands FF:s beslut gällande fotbollsverksamheten i distriktet. Besluten grundar sig i Folkhälsomyndighetens och SvFF:s rekommendationer.

SvFF:s riktlinjer uppdaterades den 24 april då SvFF rekommenderade samtliga föreningar att uppmana intresserad publik att inte komma till matcherna.

Seniorfotboll

 • Samtliga träningsmatcher för seniorer ställs in från och med den 17 april. Träningsmatcher för seniorer och juniorer (pojkar div 1) kommer tidigast att spelas f r o m den 30 maj. Föreningarna kan tidigast den 8 maj inkomma med nya matcher till VFF:s kansli, se information på hemsidan under rubriken Bokning av domare i träningsmatcher.
 • Samtliga seniorserier (A-lag, U-lag och P35/F30) i Västergötlands FF:s regi skall spelas som enkelserie med start tidigast den 21 juni. Detta innebär att seriernas första hälft av matcher stryks ur tävlingsprogrammet.
 • Damer div 2 Norra Götaland skall spelas som enkelserie med start tidigast den 21 juni.

Ungdomsfotboll

 • Ungdomar födda 2002 och senare får spela matcher- inga dispenser får ges från denna bestämmelse.
 • Pojkar div 1  i Västergötlands FF:s regi spelas som enkelserie med start den 21 juni.
 • Pojkar div 2-8 samt flickor div 1-5 i Västergötlands FF regi kommer spelas som ett vårspel och en höstserie. Höstserien startar den 21 juni och räknas som tävlingserie för 2020. Vårspelet genomförs i form av träningsmatcher, baserad på den spelordning som tidigare gällt för respektive serie. För de lag som ej önskar spela en viss specifik match så meddelas VFF om detta, det kan vara föranlett av sjukdomar, rädsla för Corona mm. Inga matcher i vårspelet som skjuts upp ges nytt datum.
  Pojkar div 9-13 och flickor div 6-8 (7 mot 7) skall starta som planerat men samtliga lag och deras ledare skall vara inställda på att om läget förvärras inom Västergötland så kommer dessa serier att pausas under en tidsperiod som bestäms senare. Det är upp till varje lag om matcher ska genomföras. Inställda matcher meddelas VFF.
  Sammandrag för barn upp till 9 år ersätts av enkelmatcher.
 • SvFF och Folkhälsomyndigheten utgår från att de fysiska kontakter som sker vid barn- och ungdomsmatcher, och de begränsade resor som sker, är hanterbara.
 • Resor till matcher
 • Begränsade resor innebär resor inom distriktets gränser.
 • Lag från annat distrikt tillåts ej vara med under vårspelet men återkommer i höstserien.
 • DM 2020
 • Årets DM-spel är avslutat och kommer inte att återupptas, gäller samtliga klasser.

Rekommendationer

 • Tänk på att matcharrangören alltid ska beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, bl.a. följande:
 1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 2. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 3. Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter match.
 4. Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 5. Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 6. Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.

Regeringen har den 27 mars 2020, efter förslag från Folkhälsomyndigheten, beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare förbjuds. Förbudet gäller hela landet och tills vidare. Svensk fotboll ska följa denna förordning, och det är SvFF:s skarpa rekommendation att följa förbudet även vid fotbollsaktiviteter som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i lagens mening. Här måste arrangören av varje sammankomst/tillställning vidta de åtgärder som krävs för att ej uppnå det maximerade antalet deltagare. Det kan göras genom att stänga grind in till anläggningen eller att sätta upp plakat/skylt där arrangören informerar om att de undanbeder publik på matchen.

Tränarutbildning

 • Samtliga utbildningar som arrangeras i VFF:s regi eller där VFF medverkar i utbildningen, och som inte kan genomföras digitalt, ställs in, minst intill 14 maj.
 • Del 1 i tränarutbildning A-ungdom i Uddevalla den 21-23 maj ställs in.
 • UEFA B modul 6- skjuts upp till senare tillfälle
 • Målvaktstränarutbildning B modul 2- skjuts upp till senare tillfälle

Spelarutbildning

 • De öppna spelarutbildningstillfällena i Borås den 13 april, 19 april samt 3 maj- ställs in.
 • VFF:s lägervecka vecka 27 i Ulricehamn ställs in

Domare

 • Löptest Borås 4 april- skjuts upp till senare tillfälle
 • Reservdomarkurs 7 april- skjuts upp till senare tillfälle
 • Steg 2 utbildning planerad i maj- skjuts upp till senare tillfälle

Föreningar

 • Förening bör även begränsa antalet personer i och kring träningar.
 • Riktlinjer för anläggningar- t ex två lag från olika åldersklasser inom samma förening kan dela (varsin planhalva) på en 11v11plan. Varje lag skall ses som arrangör av sin aktivitet (med max antal deltagare vid den aktiviteten på 50 st) och följa polismyndighetens krav och rekommendationer för tillställningar och sammankomster.
 • Lokala cuper får ej genomföras tills vidare. Föreningarna tillåts att byta datum för sina cuper, byts datum så skall VFF:s kansli informeras om detta.

Länkar
Folkhälsomyndigheten
Riksidrottsförbundets information kring Crorona och idrottsrörelsen
SvFF:s krisplan för den nationella fotbollen

Vi hoppas att alla kommer att ha förståelse för dessa beslut och att de kommer att respekteras. Det kommer att krävas mycket av oss alla men tillsammans tror vi att vi kommer reda ut denna situation. Alla skall dessutom vara medvetna om att dessa beslut kan komma att ändras om nya direktiv kommer från SvFF och Folkhälsomyndigheten.

Distriktsstyrelsen

Västergötlands Fotbollförbund