VFF inställning till Coronaviruset

Hur påverkar smittspridningen Västgötafotbollen?

Under de påfrestningar som samhället står inför i dessa tider så är det viktigt att påpeka att VFF följer SvFF och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bidra till minskad smittspridning. För att vi ska skyddas från smitta måste vi följa rekommendationer genom att avstå men också behålla goda levnadsvanor som bidrar till hälsa. Alla mår bra av att få vistas utomhus och röra på sig. Därför uppmuntrar VFF till att fortsätta med fotbollsträningar, särskilt för barn och unga. Man bör däremot noga överväga om man ska genomföra träning inomhus, inte minst undvika att byta om gemensamt.

Givetvis följer vi SvFFs riktlinjer (PDF-dokument) gällande matcher i distriktstävlingar och föreningsarrangerade matcher. När det gäller distriktstävlingar fattas beslut av berört SDF och vid föreningsarrangerade matcher (till exempel lokala cuper) fattas beslut av resp. arrangör och SvFF:s rekommendation är att dessa matcher tills vidare ska spelas.
Inga handhälsningar under matcher och träningar bör förekomma. Klubbarna bör se till att all eventuell publik håller avstånd. VFF rekommenderar att man kommer ombytt till träning och byter om hemma efter träning. Givetvis gäller för alla fotbollsspelare samma regler som gäller i övriga samhället dvs alla som inte känner sig friska ska stanna hemma, detta för att visa hänsyn och respekt mot varandra!

Träningsmatcher, DM
Västergötlands Fotbollförbund rekommenderar att dessa matcher tills vidare ska spelas. Arrangörerna ska särskilt beakta ansvaret för att minimera smittspridning. Vid eventuella matchändringar i träningsmatcher och DM som beror på Coronaviruset kommer det inte tas ut någon matchändringsavgift.

Föreningsarrangerade cuper
När det gäller cuper och turneringar så är det upp till varje enskild förening att fatta beslut utifrån de besked myndigheter ger. Matcherna bör spelas utan publik, där arrangörerna särskilt ska beakta ansvaret för att minimera smittspridning samt kravet att följa regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster med mer än 500 deltagare. Undantag kan göras för anhöriga till spelare (som skjutsar etc.).
Västergötlands Fotbollförbund kommer tillåta att cuper flyttas till annat datum. Det är dock av yttersta vikt att arrangerande föreningar kartlägger hur många lag som är intresserade av spel i höst. VFF vill att då föreningar som avser flytta datum på sina cuper tar kontakt med kansliet så att vi får en helhet rörande cuperna i distriktet.

Träningsverksamhet
Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat. Det är viktigt att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar symptom deltar i träningen.

Övrig förbundsverksamhet
Spelarutbildning:
Till dig som är anmäld till att delta i spelarutbildningsverksamhet genom Västergötlands Fotbollförbund så är inriktningen i dagsläget att dessa utbildningar skall genomföras, dock så kommer det enbart att bli praktik och ev teori skall gås igenom via webben, instruktioner om detta kommer till den enskilde.
Övrig utbildning
All övrig utbildning som ej kan genomföras via videokonferens kommer att ställas in minst intill 23 april. För de utbildningar som går att genomföra via videokonferens, kommer riktlinjer i början på nästa vecka.
Håll dig fortsatt uppdaterad
I dessa tider vet vi att informationen kring Corona är mycket omfattande och finns på många ställen. Västergötland Fotbollförbund har valt att använda vår hemsida och Facebook som vår kommunikationskanal och där finns länkar till SvFF och Folkhälsomyndigheten. Se till att hålla koll här för att vara uppdaterad.

DISTRIKTSSTYRELSEN VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND