VFF:s direktiv om fortsatt säsong för seriespelet 2020. Uppdaterat den 18 juni

Inför starten av seriespelet från den 21 juni uppdaterar vi direktiven på från den 5 juni med ändringar/förtydliganden markerade i fet stil. Gäller publik på matcherna samt tid för träningsmatcherna.

Till föreningarna i Damer div 2-4, Herrar div 4-6, Flickor div 1 och Pojkar div 1.

Det beslut som tidigare fattats om start för seriespelet den 21 juni kvarstår.

Det innebär att de flesta lag har två matcher att spela före sommaruppehållet, ett mindre antal lag endast en match.

Matcherna som tillhör seriens "höstomgång" ligger kvar på de datum som nu gäller. Vi är dock medvetna om att det kan finnas önskemål från enskilda lag att flytta match från slutet av juni/början av juli till efter sommaruppehållet pga av Covid-19.

I sådana fall gäller följande:

Om ett av lagen i en match önskar att flytta matchen framåt i tiden ska detta respekteras av det andra laget. I detta fall kan inte det lag som begärt flyttning av match inplanera några träningsmatcher innan den 1 augusti. Observera att träningsmatcher kan spelas 10 dagar före lagets första seriematch efter sommaruppehållet.
Om båda lagen vill flytta matchen gäller givetvis samma ordning.

Lagen fastställer nytt datum senast fredagen den 12 juni och meddelar VFF, mats.k@vastgotafotboll.org via mejl.

Flyttad match från juni/juli ska vara spelad senast den 3 september. Observera att 1 september är matchfritt datum.

Om annan match måste flyttas för att få in den flyttade matchen i spelordningen ska detta meddelas VFF senast fredagen den 12 juni. I detta fall kan VFF i undantagsfall godkänna avsteg från de fastställda datumen fredag/lördag/söndag. Avsteg får även göras ifrån regeln att lag skall ha minst 2 dagars uppehåll mellan matcher. Vi ska ha det viktiga domarperspektivet med i tankarna också.

Vid eventuella svårigheter att komma fram till ett gemensamt beslut om speldatum kommer VFF:s tävlingskommitté att fastställa dag och tid.

VFF föreslår att föreningarna använder veckan FÖRE den ordinarie höststarten används för minst en av de uppskjutna matcherna. Vi bör undvika att senare delen av augusti blir alltför hårt belastad.

Skulle det vara aktuellt att flytta match åt andra hållet, dvs från augusti till slutet av juni/början av juli, är detta naturligtvis möjligt om föreningarna är överens.

Matchändringar till följd av den justerade seriesäsongen kommer att vara kostnadsfria om de meddelas VFF senast 12 juni.

Senaste starttider för kvällsmatcher (utan elljus):

 • 1-15 augusti 19.00
  16-21 augusti 18.45
  22-26 augusti 18.30
  27 augusti-3 sept 18.15
  4-8 september 18.00
  9-13 september 17.45
  14-20 september 17.30
  21-27 september 17.15
  28 sept-3 okt  17.00

Riktlinjer för genomförande av match:Det ska tydligt anges att all publik undanbedes vid matcherna. Endast de personer som är nödvändiga för matchens genomförande finns på plats. Representanter från media tillåts vara på arenan.

Undvik omklädning och gemensam dusch på anläggningen. Omklädningsrum ska dock vara tillgängligt både för domare och lagen att placera material och personliga tillhörigheter.

Träningsmatcher kan spelas fr.o.m. den 14 juni. Träningsmatcher kan nu spelas även utanför distriktets gränser.

Utbildningar som ej genomförts kommer vi att återkomma till när dessa planeras att genomföras.

Länk till SvFF riktlinjer