Utveckling och inkludering i fokus

Svenska Fotbollförbundet har skickat ut inbjudningar till föreningar inom distriktet gällande enskilda samlingar för pojkar och flickor födda 2004. Dessa samlingar har enbart ett syfte, att selektera spelare för att några få skall få åka till utvecklingslägret i Halmstad. Västergötlands Fotbollförbund står inte bakom denna verksamhet.

Västergötlands Fotbollförbund har genom beslut av styrelse samt av föreningarna på distriktsmötet valt att arbeta inkluderande och långsiktigt istället för denna typ av selektiv verksamhet. Västergötlands Fotbollförbund vill ha andra aktiviteter som inkluderar mer än en procent av pojkarna och två procent av flickorna bland alla spelare inom åldersgruppen.
Det år som spelarna fyller 16 år så är Västergötlands Fotbollförbund med fullt ut i SvFF:s verksamhetsplan.
Vår verksamhet är långsiktig där målet och syftet är att så många som möjligt ska spela fotboll så länge som möjligt och så bra som möjligt.
Västergötlands Fotbollförbund kan självklart inte förhindra Svenska Fotbollförbundet att genomföra samlingar i Västergötland men vi hoppas att våra föreningar prioriterar långsiktighet - i enlighet med beslut på Västergötlands Fotbollförbunds distriktsmöte 23/2 - före kortsiktiga uttagningsläger som enbart kommer att gynna väldigt få av våra många duktiga ungdomar.